a2pm-tekst

 

Zapisz się na szkolenie już dziś!!

Wypełnij poniższy formularz lub skorzystaj z karty zgłoszenia.

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Adres email*

Numer telefonu kontaktowego*

Nazwa firmy*

Pełna nazwa firmy do faktury

Adres

Numer NIP

Osoba do kontaktu


 Upoważniam firmę TenStep Polska do wystawienia bez podpisu odbiorcy i przesłania w wersji elektronicznej (PDF) faktury VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.*     ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez TenStep sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-287), ul. Beskidzka 23A w celach marketingowych.*

* - pola wymagane

 

 

Jeśli:

 • chcesz skutecznie, terminowo i efektywnie realizować swoje pomysły/zadania/projekty
 • poszukujesz metod i narzędzi ułatwiających codzienną pracę project managera
 • masz zaangażować znaczny budżet a od sukcesu projektu wiele zależy w przyszłości
 • obawiasz się, że intuicyjne zarządzanie może nie wystarczyć
 • szukasz praktycznych warsztatów a nie tylko teorii i przygotowania do certyfikacji
 • chcesz wiarygodnie planować i radzić sobie z problemami i zmianami w projekcie

 

Ten program jest dla Ciebie!

 

Kompleksowy program rozwojowy zarządzania projektami przeznaczony jest dla:

 • osób, które chcą skutecznie realizować swoje pomysły/powierzone zadania
 • kierowników projektów i programów, osób odpowiadających za realizację projektów
 • menadżerów z różnych obszarów biznesowych (inwestycje, finanse, badania i rozwój, obsługa techniczna i wsparcie logistyczne, zakupy, obsługa informatyczna, sprzedaż i marketing, HR, administracja, jakość, kontrola i audyt)
 • osób, które pracują blisko projektów lub chcą zmienić swój profili zawodowy
 • osób, które uważają, że szkolenia z zarządzania projektami za bezsensowne i nie dające żadnych rezultatów – chętnie o tym porozmawiamy

 

Elementy programu A2PM:

 • Uczestniczysz w  8 dniach praktycznych warsztatów
 • Poznasz dobre praktyki zarządzania projektami, które działają
 • Otrzymasz narzędzia i techniki, które od razu będziesz mógł zastosować w codziennej pracy
 • Będziesz współpracował aktywnie z praktykami, ponieważ trenerzy to doświadczeni doradcy pracujący przy wielu projektach
 • Zdefiniujesz i zaplanujesz swój projekt w sposób wiarygodny, „lekki” i tani
 • Nauczysz się skutecznie korzystać z Microsoft Project zarówno przy planowaniu jak i w trakcie realizacji projektu
 • Będziesz umiał sprawnie i skutecznie zarządzać projektem oraz zespołem dbając o dobrą komunikację
 • Poradzisz sobie z opóźnieniami, zmianami, kryzysami, ryzykami czy podwykonawcami
 • Jeśli chcesz zdobyć międzynarodowy certyfikat TSPM™ potwierdzający twoją wiedzę i umiejętności, przygotujemy Cię do niego
 • Otrzymasz realne wsparcie między warsztatami

 

Szczegółowy program – A2PM program.PDF

 

Czas trwania:

Program A2PM realizowany jest w 4 modułach po 2 dni.

Dla zainteresowanych potwierdzeniem swojej wiedzy i umiejętności:

 • sesja powtórzeniowa, przygotowującą do egzaminu TSPM™  – 1 dzień
 • międzynarodowy egzamin TSPM™   – 4 godziny

 

Terminy:

 

Sesja wrześniowa:

Moduł I 25-26.09.2018

Moduł II 16-17.10.2018

Moduł III 06-07.11.2018

Moduł IV 27-28.11.2018

 

Opcjonalnie:

Powtórzenie 11.12.2018

Egzamin TSPM 12.12.2018

Karta zgłoszenia na grupę 25.09

 

Sesja listopadowa:

Moduł I 09-10.11.2018

Moduł II 23-24.11.2018

Moduł III 07-08.12.2018

Moduł IV 11-12.01.2019

 

Opcjonalnie:

Powtórzenie 25.01.2019

Egzamin TSPM 26.01.2019

Karta zgłoszenia na grupę 9,11

 

Koszt programu:

W cenie programu A2PM dostajesz:

 • Uczestnictwo w 8 dniach warsztatów wraz z materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem o ukończeniu programu oraz cateringiem
 • Licencja metodyki indywidualnej TenStep®PMP wraz z metodyką w wersji papierowej i PDF a także kompletem formularzy w wersji edytowalnej
 • W trakcie modułu III z wykorzystaniem Microsoft Project zapewniamy komputery

Koszt programu A2PM – 8300 zł brutto*

Opcjonalnie – Egzamin TSPM wraz z przygotowaniem do egzaminu (8h) –1970 zł brutto*

 

Zapisz się wypełniając formularz na początku strony lub kartę zgłoszenia (w formie PDF) i odeślij go nam na adres biuro@tenstep.pl.

*Dla pierwszych 5 osób cena promocyjna programu to 7500zł brutto a egzamin TSPM z powtórzeniem – 1800 zł netto.

 

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych – skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

 

MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN TSPM™

Certyfikat TenStep Project Management (TSPM™) potwierdza, że Kierownik projektu posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności ułatwiające sprawne realizowanie projektów. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego (w języku polskim) przystąpić mogą uczestnicy programu, którzy mają dostęp do metodyki TS®PMP i posiada przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Certyfikat TSPM™ opiera się o metodykę TenStep® Project Management Process, która jest w pełni zgodna z Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – standardem wyznaczonym przez Project Management Institute.

Przed przystąpieniem do egzaminu – TenStep Polska proponuje sesję powtórzeniową (8h). Przypominamy główne definicje, procesy, zasady oraz dobre praktyki, które są bardzo przydatne podczas egzaminu, a także później podczas realizowania projektów.

 

METODYKA TENSTEP® PROJECT MANAGEMENT PROCESS

Metodyka TenStep® PMP jest wynikiem wielu lat doświadczeń, badań i prac, prowadzonych w ponad osiemdziesięciu krajach. Metodyka TenStep® PMP jest w pełni zgodna ze standardem PMBOK®Guide wydanym przez Project Management Institute (PMI) i służy do zarządzania pojedynczym projektem. Idzie o krok dalej niż PMBOK® Guide. Nie tylko mówi co robić, ale także w jaki sposób. Podsuwa skuteczne narzędzia. Pokazuje przydatne techniki. Opisuje role i odpowiedzialności. Definiuje co, kto ma zrobić i w jakiej kolejności. Zawiera także zestaw formularzy i list kontrolnych, który jest gotowy do natychmiastowego zastosowania.

 

Metodyka TenStep® PMP  obejmuje zagadnienia:

 • Definiowanie projektu
 • Tworzenie harmonogramu i budżetu
 • Zarządzanie harmonogramem i budżetem
 • Zarządzanie problemami krytycznymi
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie komunikacją i dokumentami
 • Zarządzanie ryzykami
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie jakością i pomiarami
 • Zarządzanie dostawcami

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

TenStep sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-287), ul. Beskidzka 23A, NIP 5213419518, REGON:  140848470 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: w celu przeprowadzenia zamówionego szkolenia oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazane na podstawie niniejszej zgody będą przetwarzane przez okres 50 lat.

 1. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy lub podmioty, z którymi współpracujemy (podmioty przetwarzające).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu zapewnienia Państwu udziału w zamówionych szkoleniach. Dane podane w celach marketingowych są całkowicie dobrowolne i w każdej chwili można wystąpipć z żądaniem ich usunięcia do Administratora Ochrony Danych.