a2pm-tekst


Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Adres email*

Numer telefonu kontaktowego*

Nazwa firmy*

Pełna nazwa firmy do faktury

Adres

Numer NIP

Osoba do kontaktu


 Upoważniam firmę TenStep Polska do wystawienia bez podpisu odbiorcy i przesłania w wersji elektronicznej (PDF) faktury VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.*     Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb procesu rekrutacji oraz w trakcie realizacji Academy of Advanced Project Management przez TenStep Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883). Administratorem danych jest TenStep Polska sp. z o.o. ul. Beskidzka 23a, 04-287 Warszawa*


 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach marketingowych i komunikacji internetowej przez TenStep Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883). Administratorem danych jest TenStep Polska sp. z o.o. ul. Beskidzka 23a, 04-287 Warszawa*

* - pola wymaganeJeśli zdarza ci się podczas realizacji projektów, że:

 • Plany były zbyt optymistyczne lub czas trwania oceniono „na oko”
 • Zignorowano zagrożenia, o których od początku wiadomo było, że mogą wystąpić
 • Zlecający, dla którego realizowany jest projekt zmienia lub dodane nowe wymagania
 • Brakuje kontroli nad zmianami, które mają miejsce w trakcie realizacji projektu
 • Członkowie zespołu nie realizują powierzonych im zadań w terminie
 • Sukces projektu jest różnie interpretowany a odbiory przedłużają się
 • Projekty w trakcie realizacji tracą sens biznesowy

A marzy ci się, że:

 • Potrafię bardziej wiarygodnie ocenić, ile projekt będzie trwał i kosztował. Moje oszacowania na początku projektu nie różnią się od końcowych o więcej niż 5%.
 • Potrafię zmotywować zespół, nawet gdy nie posiadam budżetu motywacyjnego.
 • Potrafię wynegocjować, aby przy moim projekcie pracowali ludzie najbardziej odpowiedni dla tego projektu.
 • Potrafię w sposób uporządkowany prowadzić dokumentację projektu, rejestrować wszystkie zmiany i decyzje. Żadna kontrola nie może mi zarzucić zaniedbań dokumentacyjnych.
 • W projektach nie pojawia się wiele nieprzewidzianych problemów. Dzięki analizie ryzyka potrafię przewidzieć większość z nich. Nawet, jeśli jakiś problem się wydarzy, jestem przygotowany, by sobie z nim poradzić.
 • Potrafię dogadać się na początku projektu z moim przełożonym/zlecającym i ustalić, w jaki sposób będziemy się komunikować w trakcie realizacji prac.
 • Potrafię w taki sposób układać zadania w projekcie, aby nawet mimo zmian w trakcie prowadzone przeze mnie projekty nie miały opóźnień.TO A2PM – ACADEMY OF ADVANCED PROJECT MANAGEMENT
JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE.


Elementy A2PM

 • 8 dni praktycznych warsztatów dostarczających zarówno wiedzy jak i umiejętności oraz dobrych praktyk w realizacji projektów w tym 2 dni warsztatów z wykorzystaniem oprogramowania MS Project i narzędzi analitycznych
 • 1 dzień na przygotowanie do międzynarodowego egzaminu TSPM
 • Egzamin TenStep Project Manager (TSPM™)
 • Analiza własnego projektu
 • Indywidualna licencja metodyki TenStep® Project Management Process wraz z kompletem formularzy oraz dostępem do biblioteki z dodatkowymi materiałami
 • 4 sesje knowledge sharing meeting
 • Komplet materiałów w wersji papierowej
 • Przerwy kawowe oraz lunch podczas każdego dnia warsztatów
 • Zaświadczenie o ukończeniu Programu Academy of Advance Project Management
 • Dla tych co uzyskają pozytywny wynik z egzaminu – amerykański certyfikat TSPM™ (równoważny PMP oraz P2P) wraz z jego polską wersją językową

Dla kogo?
A2PM przeznaczona jest dla osób kierujących projektami. W warsztatach uczestniczyć mogą również wszyscy, którzy pracują blisko projektów.

 • kierownicy projektów i programów oraz osoby odpowiadające za realizację projektów
 • kierownicy i liderzy zespołów zadaniowych
 • kierownicy inwestycji
 • kierownicy i liderzy zespołów produktowych
 • menadżerowie z różnych obszarów biznesowych (inwestycje, finanse, badania i rozwój, obsługa techniczna i wsparcie logistyczne, zakupy, obsługa informatyczna, sprzedaż i marketing, HR, administracja, jakość, kontrola i audyt)
 • kierownicy obszarów odpowiedzialnych za koordynację i zapewnienie wsparcia dla projektów i programów (m.in. pracownicy inwestycji, PMO)
 • ci którzy uważają szkolenia z zarządzania projektami za bezsensowne i nie dające żadnych rezultatów (jeśli należysz do tej grupy, niezwłocznie skontaktuj się z nami, wysłuchamy Twoich argumentów i ustalimy jak przełamiemy ten obraz)

Dlaczego warto?
Uczestnicząc w A2PM:

 • poszerzysz i uzupełnisz wiedzę o zarządzaniu projektami
 • poprawisz skuteczność, terminowość i efektywność działań
 • zaplanujesz rzeczywisty projekt w sposób wiarygodny, lekki i tani
 • sprawnie i skutecznie zarządzisz projektem oraz zespołem projektowym
 • Przygotujemy Cię do międzynarodowego egzaminu TSPM™, a po jego zdaniu otrzymasz międzynarodowy certyfikat zawodowego kierownika projektu (w języku angielskim i polskim)
 • Nauczysz się skutecznie korzystać z MS Project, zdziwisz się jak skutecznym i prostym narzędziem jest to oprogramowanie
 • Użyjesz nowoczesnych narzędzi analizy ryzyk w projekcie
 • Popracujesz z innymi ekspertami nad rzeczywistymi projektami
 • Otrzymasz realne wsparcie między warsztatami – Konsultanci TenStep pomogą we wdrażaniu wiedzy i umiejętności. Otrzymasz poradę wtedy, gdy jest ona niezbędna
 • Wymienisz się dobrymi praktykami i refleksjami podczas 4 wirtualnych sesji knowledge sharing meeting
 • Otrzymasz podręcznik TenStep®Project Management Process wraz z kompletem formularzy
 • Otrzymasz gotowe do użycia narzędzia, techniki
 • Otrzymasz informacje zwrotne na temat swojego projektu od prowadzących oraz od innych uczestników
 • Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy – praktycy, którzy aktywnie doradzają lub realizują projekty
 • Poznasz fascynujących ludzi – innych uczestników A2PM, zajmujących się realizacją projektów

Czas trwania
Program A2PM realizowany jest w czterech modułach po 2 dni – łącznie 8 dni zajęć warsztatowych. Po ukończeniu cyklu warsztatów oferujemy warsztat przygotowujący do egzaminu TSPM. Jest to zarówno powtórzenie materiału jak i spojrzenie na materiał z perspektywy technik zdawania egzaminu. Dzięki kompleksowym warsztatom wraz z powtórzeniem oraz lekturze metodyki zdawalność egzaminu jest na poziomie ponad 92%. Egzamin TSPM™ trwa 4 godziny.

Miejsce
Zajęcia odbywać się będą w Warszawie, przy ul. Beskidzkiej 23a, w komfortowej sali szkoleniowej. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymają także przerwę kawową oraz lunch.

Metody pracy
Ludzie dorośli najlepiej uczą się przez doświadczenie. Niewielu lubi teorie i wykłady, większość jest nastawiona na ćwiczenie praktycznych umiejętności i doskonalenie. Ważne dla niech jest to, by po zakończonych zajęciach móc w pracy zawodowej wykorzystać zdobyte wiedzę i umiejętności, aby natychmiast robić coś lepiej, szybciej, taniej. Dlatego nasze warsztaty zaczynamy od doświadczenia (np. gra, symulacja lub ćwiczenie). Doświadczenie otaczamy refleksją (dyskusje, omówienie i wnioski). Na tej bazie formułujemy zasadę czy regułę ogólną – teorię. Zasady i Następnie reguły odnosimy je do doświadczeń i realiów pracy uczestników (jak to można wykorzystać – case’y – etap praktyka pragmatyki). Często posługujemy się metodą „odgadnij i sprawdź”. Nie mówimy uczestnikom, jak być powinno, co proponuje TenStep. Namawiamy ich do poszukania rozwiązania. Pozwala to uaktywnić, zainspirować do samodzielnego myślenia oraz przygotować do pracy w rzeczywistych warunkach, gdzie permanentnie występuje brak danych, czasu i wsparcia… Łączymy teorię z praktyką. Warsztaty są tak skonstruowane, aby uczestnik mógł poznać i przećwiczyć w warunkach laboratoryjnych dany obszar zarządzania projektami.

Terminy najbliższej edycji:

Warsztat 1 – 30-31.03.2017
Warsztat 2 – 20-21.04.2017
Warsztat 3 – 27-28.04.2017
Warsztat 4 – 18-19.05.2017
Powtórzenie – 25.05.2017
Egzamin TSPM – 26.05.2017

Koszt programu A2PM

 • Uczestnictwo w 8 dniach warsztatów wraz z materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem o ukończeniu programu, przerwy kawowe i lunch w dniu szkolenia – 4 500 zł*
 • Licencja metodyki indywidualnej TenStep®PMP wraz z metodyką w wersji papierowej i PDF – 600 zł
 • Egzamin TSPM wraz z przygotowaniem do egzaminu (8h) – 900 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT. Cały program zajęć znajdziesz tutaj.

Zapisz się wypełniając formularz na początku strony, lub poproś nas o druk zgłoszenia w formie PDF i odeślij go nam na adres podany w kontakcie.

*Cena dostępna tylko do 5 marca lub do wyprzedania wolnych miejsc objętych promocją. Cena poza promocją wynosi 5600 zł.