Administracja – przykładowe studium przypadku

Rząd poszukuje uniwersalnej metody, która pomoże w skutecznym zaplanowaniu i monitorowaniu projektów publicznych. Wg zamawiającego przewodnik na temat projektów (PMBOK® GUIDE) jest zbyt ogólny oraz zbyt trudny. Oczekuje prostych rozwiązań.

TenStep przedstawia narzędzia i dopasowuje je do zapotrzebowania zamawiających. Prowadzi szkolenia dla urzędników, członków rad nadzorczych, pracowników zaangażowanych w monitorowanie projektów.

>> Wróć na poprzednią stronę