Bankowość – Przykładowe studium przypadku

Firma chce sfinansować projekt z funduszy zewnętrznych. Organizacja finansująca ogląda wskaźniki zwrotu oraz inne opisujące rezultat. Nie ma jednak pewności, że organizacja potrafi zrealizować projekt. Obawia się, że mimo szczerych chęci systemy zarządzania, prędkość podejmowania decyzji, odwaga menedżerów do realizacji ważnych zadań – nie są adekwatne do skali prac. TenStep ma za zadanie zbadać, czy i na ile organizacja jest gotowa. Przegląda w tym celu dokumenty projektowe oraz systemy i procedury zarządzania. Bada kompetencje. Analizuje poprzednie projekty – na tej bazie wysuwa rekomendacje względem szans powodzenia inwestycji.

>> Wróć na poprzednią stronę