Edukacja – Przykładowe studium przypadku

Naukowcy zauważają coś istotnego, co wg nich powinno być przebadane. Dziedzina wskazuje na konieczność ścisłej kooperacji z biznesem oraz instytucjami, które mogą dofinansować program badawczy. Trzeba to jednak dobrze zaplanować. Ważne jest by zabezpieczyć się przed ryzykami. Najpierw TenStep określa stopień gotowości do projektu w przypadku każdego zaangażowanego podmiotu. Na tej bazie określa się różnice w podejściu, procesie decyzyjnym, kulturze organizacyjnej. Buduje się mechanizmy kooperacji pomiędzy uczelnią i przemysłem. TenStep uczestniczy w definiowaniu projektu i tworzeniu jego planu. Następnie bierze udział w codziennym zarządzaniu projektem.

>> Wróć na poprzednią stronę