Energetyka – Przykładowe studium przypadku

Grupa elektrowni dostrzega, że o ile ma łatwość w realizacji projektów w ramach jednego oddziału, trudność sprawiają projekty na poziomie organizacji oraz wielkie projekty inwestycyjne. TenStep analizuje obecnie funkcjonujące systemy zarządzania (nie tylko związane z przedsięwzięciami) a następnie tworzy mechanizmy metodyczne zapewniające skuteczność realizacji projektów na poziomie całej organizacji. Następnie TenStep wspiera tworzenie biur projektów poprzez budowanie kompetencji, narzędzi i systemów. Organizowane są praktyczne warsztaty dla poziomu dyrekcji oraz kierowników projektów. TenStep towarzyszy operacyjnie kierownikowi projektów w operacyjnym zarządzaniu.

>> Wróć na poprzednią stronę