Górnictwo – przykładowe studium przypadku

Coraz trudniejszy dostęp do złóż i surowców, coraz wyższe koszty wydobycia tony urobku, wzrost konkurencyjności – zmuszają kopalnię do zmian. Mogą one mieć dwa kierunki – poszukiwanie nowych technologii wydobycia i organizacji pracy (rozwój) lub minimalizacja kosztów. TenStep projektuje system zarządzania. W jego skład wchodzi metoda planowania projektów w odniesieniu do postawionych celów biznesowych, metodyka zarządzania tymi projektami, narzędzia kontroli projektów. Kadra zaprasza konsultantów TenStep by na miejscu, w czasie roboczych spotkań, ułatwiali wdrażanie nowych metod. Biura projektów korzystają z naszej pomocy przy komponowaniu portfeli. Zarządzający zlecają badanie kluczowych projektów. Istotą projektu jest to, by dopasować rozwiązanie do specyfiki górniczej oraz pozostawić wiedzę w rękach kopalni.

>> Wróć na poprzednią stronę