Hutnictwo – Przykładowe studium przypadku

Huta planuje inwestycje. Muszą one udać się w ściśle określonym czasie. Nie można przekroczyć budżetu. Wynika to z warunków finansowania zewnętrznego. TenStep definiuje projekt. Rozpoczyna od identyfikacji interesariuszy i ich analizy. Bada oczekiwania i wskazuje na te, które są sprzeczne lub niespójne. Wspiera kierownika i zespół projektowy w codziennym zarządzaniu. Tworzy harmonogram projektu. Konieczne stają się symulacje harmonogramowe oraz harmonogramowanie wariantowe.

>> Wróć na poprzednią stronę