Konstrukcje – przykładowe studium przypadku

Organ administracji samorządowej lub firma planuje znaczącą inwestycję. Zadaniem TenStep jest przygotowanie całej organizacji do realizacji tego projektu (zarówno strona zlecająca jak i wykonawcza). Najpierw TenStep sprawdza jak dojrzały jest pomysł. Jeśli trzeba – zaleca ponowienie badań opłacalności, studiów wykonalności lub innych analiz dodatkowych. Następnie konstruuje mechanizmy zarządzania. Buduje fragmenty umów dotyczące relacji z wykonawcami tak, by mechanizmy mogły być sprawnie zastosowane. Towarzyszy zarządzającym przy weryfikacji zgodności postępu robót z planem, wspiera w prawidłowym używaniu systemów wczesnego ostrzegania o problemach.

>> Wróć na poprzednią stronę