Paliwa – Przykładowe studium przypadku

Firma z branży paliwowej ma za zadanie skutecznie zrealizować ważną inwestycję. Nie może się to udać bez kooperacji z wieloma wykonawcami, projektantami oraz urzędami i instytucjami.
Zadanie dla TenStep polega na:

  • zdefiniowaniu projektu (ustaleniu celów, sposobu pomiarów, zakresu prac)
  • zbudowaniu harmonogramu głównego i harmonogramów cząstkowych
  • stworzenie mechanizmów kooperacyjnych
  • implementacja systemu IT wspierającego zarządzanie projektem.

Kluczowi menedżerowie przechodzą warsztaty uwspólniające rozumienie projektów, w trakcie których uzgadnia się sposoby współdziałania. Kadra zarządzająca zdaje egzaminy certyfikujące TSPM. System przechodzi także audyty jakościowe i zostaje zweryfikowany ze względu na zgodność z normami jakości.

>> Wróć na poprzednią stronę