Produkcja – Przykładowe studium przypadku

Firma produkuje komponenty systemów montowanych w samochodach osobowych. Pracuje na rzecz znanego Klienta z Europy Zachodniej. Jej problemem jest niedokładność w uzgodnieniach początkowych pomiędzy nią a Klientem oraz wprowadzanie częstych zmian. Skutkuje to bezpośrednio mocnymi zaburzeniami planów produkcyjnych. TenStep analizuje zakres zawieranych umów z Klientami oraz sposób komunikacji z Klientem. Wprowadza mechanizmy planowania projektu wraz z analizą jego ryzyka. TenStep kształci kadrę kierowniczą w zakresie zarządzania projektami. Podejmuje się także rozwoju umiejętności społecznych – komunikacja, praca zespołowa, by maksymalnie udrożnić mechanizm kooperacji pomiędzy firmą i jej klientami.

>> Wróć na poprzednią stronę