Sprzedaż – Przykładowe studium przypadku

Firma dokonuje przeprojektowania łańcucha dostaw. Wynika to z konieczności obniżenia kosztów logistyki i magazynowania. TenStep asystuje w procesie organizowania zmian. Dostarcza narzędzia planistyczne, jak i systemy informowania kierownictwa o postępach projektów.

>> Wróć na poprzednią stronę