Telekomunikacja – przykładowe studium przypadku

Firma doświadcza chaosu. Zbyt wiele szans sprawia, że pracownicy narzekają na nawał pracy oraz ciągłe zmiany, przerwania projektów, rekonfiguracje. TenStep analizuje mechanizmy wyboru projektów do portfela, gdyż sygnały o jakich mówią pracownicy są najczęściej przyczyną nieefektywnego doboru portfolio projektów. TenStep buduje mechanizm zapewniający, że projekty jest realizowany gdy jest zgodny ze strategią lub istotnie wartościowy. Pokazuje jak monitorować postęp prac, by umieć oszacować prawdopodobieństwo osiągnięcia wymaganego rezultatu. TenStep uczestniczy w konstruowaniu portfela. Zajmuje się także jego równoważeniem. Pomaga zarządzającym zdecydować czy i na jakich warunkach podjąć się realizacji kolejnej pojawiającej się szansy.

>> Wróć na poprzednią stronę