Usługi – Przykładowe studium przypadku

Firma planuje uruchomienie nowego zakresu usług. W związku z tym JEDNOCZEŚNIE musi przeprowadzić kilka ważnych zmian. Po pierwsze, należy zmodyfikować procedury, po drugie – wyszkolić pracowników, zmienić plany taryfowe i dokonać modyfikacji w systemach IT. W odpowiednim momencie trzeba także zintegrować się ze sprzedażą i marketingiem. Planowaniem tego przedsięwzięcia zajmuje się TenStep. Bada projekt i jego powiązania. Konstruuje mechanizmy pomiaru i korekty projektu.

>> Wróć na poprzednią stronę