Przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji

TenStep oferuje akredytowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami umożliwiające uzyskanie certyfikatów TSPM™, Fn-TSPM™, PMP®, PfMP®, PgMP®, PMI-ACP®, PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów mających bogate doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, posiadających odpowiednie uprawnienia i na co dzień zajmujących się prowadzeniem szkoleń z zakresu szeroko pojmowanego zarządzania projektami.

Aby zagwarantować kandydatom jak największe wsparcie merytoryczne i najlepsze wskazówki egzaminacyjne, nasze kursy obejmują wszystkie obszary i tematy przewidziane na egzaminie.