Nowe zasady certyfikacji PMI

PMI zapowiedział wprowadzenie z dniem 1 grudnia 2015 roku nowego systemu utrzymania certyfikatów PMI – Continuing Certification Requirements (CCR) Program.


Co pozostaje bez zmian?

  • Dotychczasowa wymagana liczba PDU do zgromadzenia w ciągu 3 lat nie zmienia się – dla certyfikatu PMP® pozostaje to 60 PDU.
  • Nadal pozostaje zasada przyznawania 1 PDU za 1 godzinę określonej aktywności – edukacja (Education) lub inne aktywności (Giving Back).
  • W kategorii innych aktywności (Giving Back) pozostają utrzymane dotychczasowe obszary, tj. wolontariat, kreowanie wiedzy, praca zawodowa w obszarze PM.


Co się zmienia?

W kategorii edukacja wprowadzony zostaje tzw. „trójkąt talentu” (Talent Triangle) skupiający w sobie 3 obszary:

  • Wiedza i umiejętności techniczne (np. techniki budowy WBS, zbieranie i dokumentowanie wymagań, zarządzanie ryzykiem portfela)
  • Przywództwo (np. komunikacja, negocjacje, motywowanie, rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów i inne umiejętności społeczne)
  • Biznes i strategia (np. wiedza o produkcie, wiedza o branży, marketing, finanse, dostosowanie do strategii rynkowej itp.)

Wprowadzone zostają nowe wymagania i limity dla PDU w poszczególnych kategoriach i obszarach:

  • Minimalna wymagana liczba PDU w kategorii edukacja 
  • Minimalne wymagane liczby PDU w każdym obszarze kategorii edukacja, zgodnie z „trójkątem talentu”
  • Maksymalna dopuszczalna liczba PDU w kategorii innych aktywności w obszarze „Praca zawodowa” (Working as a Professional)

Poniższe tabele podsumowują wymagane minimalne i maksymalne PDU w każdej z kategorii.

2

3


Warunki wymagane do utrzymania certyfikatu po 1.12.2015

1