PfMP®

Certyfikacja Portfolio Management Professional (PfMP®) poświadcza praktyczne umiejętności oraz zaawansowaną znajomość zagadnienia zarządzania portfelem projektów w praktyce. Posiadanie certyfikatu PfMP® pokazuje zdolność do zarządzania jednym lub kilkoma portfelami w celu osiągnięcia celów organizacji.


Adresaci

Certyfikacja PfMP® skierowana jest do menedżerów portfela, którzy chcą poświadczyć w ten sposób swoją zdolność do zarządzania portfelem projektów w sposób pozwalający w najlepszy sposób zrealizować strategię oraz cele organizacji. Aby przystąpić do certyfikacji konieczne jest posiadanie przynajmniej 8-letniego doświadczenia zawodowego.


Wymagania

  • Jeśli kandydat posiada przynajmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich (lub jego odpowiednik) wymagane jest posiadanie minimum 6000 godzin doświadczenia w zarządzaniu portfelami projektów, zdobytych w ciągu ostatnich 15 lat.
  • Jeśli kandydat nie posiada dyplomu licencjackiego lub jego odpowiednika, ale ma dyplom innej szkoły wyższej lub szkoły średniej wymagane jest posiadanie minimum 10500 godzin doświadczenia w zarządzaniu portfelami projektów, zdobytych w ciągu ostatnich 15 lat.

PMI nie stawia obowiązku odbycia 35-godzinnego kursu z zakresu zarządzania portfelami. Jednak warto wiedzę o standardzie Portfolio Management warto pogłębić udziałem w praktycznym szkoleniu przygotowującym do certyfikacji PfMP®.