PgMP®

Certyfikacja Program Management Professional (PgMP®) poświadcza posiadanie doświadczenia oraz umiejętności w zarządzaniu programami na zaawansowanym poziomie. Posiadanie certyfikatu PgMP® pokazuje zdolność do nadzorowania wielu powiązanych ze sobą projektów wraz z ich zasobami w sposób, który umożliwia osiągnięcie strategicznych celów organizacji.


Adresaci

Certyfikacja PgMP® skierowana jest do doświadczonych menedżerów programów, którzy chcą poświadczyć w ten sposób swoją zdolność do profesjonalnego zarządzania programem.


Wymagania

  • Jeśli kandydat posiada przynajmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich (lub jego odpowiednik) wymagane jest minimum 4-letnie doświadczenie (6000 godzin) w zarządzaniu projektami oraz 4-letnie doświadczenie (6000 godzin) w zarządzaniu programami.
  • Jeśli kandydat nie posiada dyplomu licencjackiego lub jego odpowiednika, ale ma dyplom innej szkoły wyższej lub szkoły średniej wymagane jest minimum 4-letnie doświadczenie (6000 godzin) w zarządzaniu projektami oraz 7-letnie doświadczenie (10 500 godzin) w zarządzaniu programami.

Zobacz także: Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PgMP®.