PMI-ACP®

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) to certyfikat potwierdzający wiedzę i doświadczenie w pracy w środowiskach Agile, znajomość zasad, technik i narzędzi stosowanych w zwinnych metodykach zarządzania projektami.


Adresaci

Kierownicy i uczestnicy projektów zarządzanych wg metodyk zwinnych, pragnący zdobyć formalne potwierdzenie posiadania wiedzy z tego zakresu.


Wymagania

  • Ogólne doświadczenie w zarządzaniu projektami: udokumentowane 2000 godzin (około 12 miesięcy) pracy w zespole projektowym w przeciągu ostatnich 5 lat lub posiadanie certyfikatu PMP® / PgMP®.
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami środowisku Agile: udokumentowane 1500 godzin (około 8 miesięcy) pracy w zespołach projektowych wykorzystujących metodyki zwinne w przeciągu ostatnich 3 lat. Musi być to praca oddzielna od wymienionej w punkcie wyżej.
  • Poświadczenie odbycia 21 godzin szkoleń z zarządzania projektami wg metodyk zwinnych.

Zobacz także: Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMI-ACP®.