PMP®

Certyfikacja Project Management Professional (PMP®) prowadzona przez Project Management Institute (PMI) jest ogólnie uznanym i powszechnym certyfikatem. Jest on potwierdzeniem dla pracodawców i klientów, że kierownik projektu posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby skutecznie zarządzać projektem. Egzaminy są organizowane przez niezależne ośrodki egzaminacyjne, przeprowadzane za pośrednictwem aplikacji komputerowej.


Adresaci

Kierownicy projektów, którzy chcą uzyskać potwierdzenie ich doświadczenia, wiedzy i umiejętności poprzez międzynarodową certyfikację PMP®.


Wymagania

Jeśli kandydat posiada przynajmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich (lub jego odpowiednik):

  • Wymagane jest posiadanie minimum 4500 godzin doświadczenia w prowadzeniu projektów – wraz z podaniem osoby, która może potwierdzić doświadczenie projektowe. Doświadczenie to powinno to obejmować okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 6 lat, przy czym projekty realizowane równolegle nie skracają tego okresu (przykładowo, jeśli w ciągu 6 miesięcy kierownik projektu realizował 2 projekty, to podczas rejestracji do egzaminu uwzględnia to jako 6, a nie 12 miesięcy).

Jeśli kandydat nie posiada dyplomu licencjackiego lub jego odpowiednika, ale ma dyplom innej szkoły wyższej lub szkoły średniej:

  • Wymagane jest posiadanie minimum 7500 godzin doświadczenia w prowadzeniu projektów – wraz z podaniem osoby, która może potwierdzić doświadczenie projektowe. Doświadczenie to powinno to obejmować okres 60 miesięcy w ciągu ostatnich 8 lat, przy czym projekty realizowane równolegle nie skracają tego okresu (przykładowo, jeśli w ciągu 6 miesięcy kierownik projektu realizował 2 projekty, to podczas rejestracji do egzaminu uwzględnia to jako 6, a nie 12 miesięcy.

Dodatkowo każdy kandydat w momencie ubiegania się o certyfikat, musi udokumentować ukończenie co najmniej 35 godzinnego formalnego kształcenia w zakresie zarządzania projektem. Powinny one obejmować zagadnienia dotyczące zarządzania: jakością, zakresem projektu, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i integracją.

Zobacz także: Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP®