PRINCE2® Foundation

Certyfikat PRINCE2® Foundation jest poświadczeniem posiadania podstawowej wiedzy merytorycznej dotyczącym stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Zakres tej certyfikacji to podstawy metodyki i terminologia PRINCE2®. Egzamin dostępny jest w dwóch formatach – jako test w formie papierowej albo online przez Internet. Można podchodzić do niego po odbyciu akredytowanego kursu, ale można też wybrać opcję samodzielnej nauki.


Adresaci

Wszystkie osoby, pragnące poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania projektami, osoby pracujące przy projektach w środowisku PRINCE2®. Aby przystąpić do egzaminu, nie trzeba posiadać udokumentowanych godzin praktyki w zawodzie kierownika projektu.