PRINCE2® Practitioner

Certyfikat PRINCE2® Practitioner jest poświadczeniem wiedzy merytorycznej dla doświadczonych praktyków w zakresie zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2®. Aby podejść do tego egzaminu należy mieć zdany egzamin Foundation. Egzamin PRINCE2® Practitioner można też zdawać w połączeniu z egzaminem na poziomie Foundation, za jednym razem. Egzamin dostępny jest w dwóch formatach – jako test w formie papierowej albo online przez Internet. Można podchodzić do niego po odbyciu akredytowanego kursu, ale można też wybrać opcję samodzielnej nauki.


Adresaci

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów, team leaderzy, osoby zarządzające projektami w środowisku PRINCE2®, osoby, pragnące poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Aby przystąpić do egzaminu, nie trzeba mieć udokumentowanych godzin praktyki w zawodzie kierownika projektu.