TSPM™

Certyfikat TenStep Project Manager (TSPM™) jest ogólnie uznanym i powszechnym międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym, że kierownik projektu (posiadacz certyfikatu) zdobył wiedzę, doświadczenie i umiejętności konieczne, aby skutecznie zarządzać projektem. Egzaminy są organizowane przez TenStep Polska, a certyfikat – imienny, opatrzony indywidualnym numerem, w języku angielskim wydaje TenStep Academy z siedzibą w USA (TenStep Polska wystawia na tej podstawie certyfikat tłumaczony na język polski).


Korzyści z posiadania Międzynarodowego Certyfikatu TSPM™

 • Certyfikat TSPM™ potwierdza, że jego posiadacz dysponuje większą niż przeciętna wiedzą, doświadczeniem oraz posiada umiejętność zastosowania ich w prowadzonych przez siebie projektach.
 • Certyfikat TSPM™ wyróżnia jego posiadacza spośród licznego grona innych kierowników projektów i daje większe możliwości na rynku pracy kierowników projektów.
 • Uzyskanie Certyfikatu TSPM™ daje jego posiadaczowi pewność siebie, niezbędną do prowadzenia często trudnych rozmów i ustaleń z interesariuszami projektu oraz podejmowania najlepszych decyzji dla osiąganie sukcesów prowadzonych projektów.
 • Certyfikat TSPM™ daje jego posiadaczowi dostęp do metodyki TenStep® Project Management Process, która pomaga we wdrażaniu procesów, technik, narzędzi i najlepszych praktyk w prowadzonych projektach.


Adresaci

Kierownicy projektów, którzy chcą uzyskać potwierdzenie ich doświadczenia, wiedzy i umiejętności poprzez międzynarodową certyfikację TSPM™.


Wymagania

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto spełnia poniższe kryteria.

 • Ukończył minimum 7-dniowe szkolenie TenStep dla kierowników projektów.
 • Samodzielnie prowadzi(ł) – w roli kierownika projektu – projekt o skali co najmniej „średni” (w skali TenStep – projekt o łącznej pracochłonności od 251 do 2500 roboczogodzin).
 • Jest objęty licencją korporacyjną lub posiada licencję indywidualną TenStep.

Osoby niemogące legitymować się praktycznym doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu projektów mogą przystąpić do egzaminu Foundation TSPM (Fn-TSPM).


Egzamin TSPM™

Egzamin TSPM™ jest składany w formie pisemnej, w języku polskim. Podstawą egzaminu jest TenStep Project Management Process™, w pełni zgodny z Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), standardem wyznaczonym przez PMI (Project Management Institute).

Egzamin składa się z trzech części.

 • Część pierwsza składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) i trwa 90 minut. Warunkiem zaliczenia tej części jest zdobycie 51 punków przy następujących zasadach punktacji:
  • Każda poprawna odpowiedź daje 1 punkt,
  • Odpowiedź błędna oznacza minus 1 punkt,
  • Brak odpowiedzi lub odpowiedź niejednoznaczna (np. zaznaczenie dwóch odpowiedzi) – 0 punktów.

Uzyskanie minimum 80 punktów z tej części oznacza ocenę „bardzo dobrą”.

 • Część druga egzaminu składa się z trzech pytań otwartych i trwa 30 minut. Warunkiem zaliczenia tej części jest zdobycie 5 punktów przy następujących zasadach punktacji:
  • Odpowiedź prawidłowa (w zależności od wyczerpania tematu) – od +1 do +3 punktów,
  • Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelna/błędna – 0 punktów.

Uzyskanie minimum 8 punktów z tej części oznacza ocenę „bardzo dobrą”.

 • Część trzecia egzaminu składa się z trzech zadań praktycznych i trwa 40 minut. Zadania praktyczne polegają na: uzupełnieniu / poprawieniu /udzieleniu uwag lub sprawdzeniu poprawności dokumentu projektowego (wzory dokumentów używane do celów egzaminacyjnych bazują na podstawowych formularzach TenStep). Warunkiem zaliczenia tej części egzaminu jest zdobycie 5 punktów przy następujących zasadach punktacji:
  • Odpowiedź prawidłowa (w zależności od wyczerpania tematu) – od +1 do +3 punktów,
  • Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelna/błędna – 0 punktów.

Uzyskanie minimum 8 punktów z tej części oznacza ocenę „bardzo dobrą”.

Warunkiem zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu TSPM™ jest zaliczenie każdej z trzech części egzaminu. Warunkiem uzyskania oceny „bardzo dobrej” z całego egzaminu jest zdobycie oceny „bardzo dobrej” z każdej części egzaminu. Ogólna ocena z egzaminu na poziomie „bardzo dobrym” jest uwidoczniona na certyfikacie polskim.

Jesli do egzaminu TSPM przystępuje conajmniej 8 osób z jednej firmy, egzamin może się odbyć we wskazanej lokalizacji w Polsce.

Zalecamy 8h sesje powtórzeniową.

Przed przystąpieniem do egzaminu TSPM proponujemy sesję powtorzeniową (8h). Przypominamy główne definicje, procesy, zasady oraz dobre praktyki, które są bardzo przydatne zarówno podczas egzaminu a także podczas realizacji projektów.
Koszt sesji powtórzeniowej oraz egzaminu TSPM to 1 400 zł netto/osobę.
Sesja powtórzeniowa dla grupy 8 osób z jednej firmy może odbywać się we wskazanej lokalizacji na terenie Polski.