Czy teoria może być praktyczna?

Marta Bobińska wskazuje czym w zarządzaniu projektami zajmują się naukowcy i dlaczego nikt ich nie słucha, choć warto. Marta wskazuje wiele pytań, na które poszukują odpowiedzi praktycy – pracownicy biur wsparcia projektów (PMO), kierownicy projektów i zespoły wdrożeniowe w porównaniu z naukowymi badaniami.

ponieważ naukowcy podjęli szereg inicjatyw mają. ych na celu urealnienie prowadzonych badań w dziedzinie zarządzania projkektami, by łatwiej mogły znaleźć praktyczne zastosowanie.

2015.05_strefa PMI_MB_czy teoria może być praktyczna-page-001
2015.05_strefa PMI_MB_czy teoria może być praktyczna-page-002
Pobierz PDF: 2015.05_strefa PMI_MB_czy teoria może być praktyczna

Napisano w Nasze Publikacje


Najnowsze: