PMO NOW!

Jeśli w firmie jest ktoś, kto dba o zarządzanie projektami – technika przynosi ogromne, wymierne rezultaty. Jeśli takiego kogoś brak – zarządzanie projektami przemija, wietrzeje, jak wiele mód organizacyjnych. Jeśli chcesz uzyskiwać coraz lepsze rezultaty w projektach i osiągać znacznie wyższą dojrzałość projektową – zadbaj, by w Twojej firmie działało sprawne PMO.

PMO NOW! składa się z dwóch części – edukacyjnej i planistycznej.

W części edukacyjnej, realizowane są dwa warsztaty:

  • Warsztat „PMO – basics”
  • Warsztat „Change now!”

W części planistycznej realizowana jest sesja tworzenia wizji oraz prace doradcze.

  • Sesja tworzenia wizji „Future state vision”
  • Prace doradcze