Zespół – Partnerzy, konsultanci i współpracownicy

 


Marcin Guzik

Prezes Spółki, partner, członek zarządu, konsultantObszar specjalizacji:zarządzanie obszarem rozwoju produktów i usług TenStep, zarządzanie sprzedażą TenStep, rozwój trenerów TenStep, projektowanie wdrożeń z obszaru zarządzania projektami, portfelami, wdrażanie biur projektówJestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania). Ukończyłem specjalizację „zarządzanie przedsiębiorstwem”, ponieważ tym się fascynowałem i ta pasja trwa do dziś. Pracę magisterską pisałem na temat struktury zarządzania w Zakonie Benedyktynów. Temat zaproponował prof. Marian Hopej – ponadczasowy człowiek w polskiej nauce o zarządzaniu i organizacji. To w zasadzie on i jego poglądy ukształtowały mój sposób myślenia na temat organizacji oraz uczenia zarządzania.

Przeczytaj

 

 


Marta Bobińska

Wiceprezes, Konsultant, specjalista ds. rozwoju produktówObszar specjalizacji:metodyki zarządzania projektami, badania organizacji, dojrzałość projektowa organizacji

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na którym studiowałam dwa kierunki: stosunki międzynarodowe i socjologię. Wiedzę o zarządzaniu projektami zdobywałam na studiach podyplomowych z tego zakresu w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jestem doktorantem w angielskojęzycznym programie Doctoral Programme for Management and Economics.

W TenStep zajmuję się rozwijaniem standardów zarządczych z dziedziny zarządzania projektami, programami, portfelami projektów i pracy Biur Wsparcia Projektów. Dostosowuję rozwiązania zarządcze do potrzeb i specyficznych uwarunkowań Klientów. Zajmuje się również optymalizacją procesów, harmonogramowaniem hybrydowym, zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem zmianą. Pełnię funkcję redaktora w Strefie PMI, czasopisma poświęconego tematyce zarządzania projektami.

Przeczytaj

 

 


Tomasz Andreasik

Partner, konsultantObszar specjalizacji:zarządzanie obszarem dostarczenia szkoleńTrener i doradca w zakresie zarządzania złożonymi projektami i programami, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodową firmą przemysłową w roli jej Dyrektora Zarządzającego oraz doświadczenie w zakresie realizacji międzynarodowych projektów z zakresu sprzedaży, organizacji oraz informatyki. Jest autorem programów szkoleniowych z zarządzania projektami, powszechnie stosowanymi w ponad stu krajach.

 

 


Katarzyna Renn

Dyrektor operacyjny, trener, konsultantObszar specjalizacji:zarządzanie operacyjne w TenStep Polska, relacje i rozliczenia z KlientamiJestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych. Początkowo, jako praktyk w zakresie projektów marketingowych uzyskałam The Advance Certificate in Marketing. Ukończyłam również roczną Szkołę Trenerów Biznesowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, zespołami oraz koordynowaniu wielkich przedsięwzięć, szczególnie gdy dzieją się równocześnie.

Przeczytaj

 

 

Oraz także: