Przygotowanie do certyfikacji PMI-ACP®

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) to certyfikat potwierdzający wiedzę i doświadczenie w pracy w środowiskach Agile, znajomość zasad, technik i narzędzi stosowanych w zwinnych metodykach zarządzania projektami.

Osoby pragnące podejść do egzaminu muszą poświadczyć odbycie minimum 21 godzin sformalizowanej edukacji (szkolenia) z zarządzania projektami wg metodyk zwinnych. Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMI-ACP® doskonale spełnia tę rolę. Każdy moduł zajęć kończy się krótkim testem wiedzy, który pozwoli zweryfikować zapamiętane informacje i zwrócić uwagę na najważniejsze z punktu widzenia egzaminu aspekty.

Na koniec zajęć przewidziany jest dwugodzinny test składający się ze 100 pytań, stanowiący egzamin próbny do zdobycia certyfikatu PMI-ACP®.


Adresaci szkolenia

 • Osoby zainteresowane zdobyciem certyfikatu PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®), potwierdzającego doświadczenie i wiedzę w obszarze metodologii Agile
 • Kierownicy Projektów zarządzanych wg metodyk zwinnych
 • Uczestnicy projektów zarządzanych wg metodyk zwinnych
 • Właściciele Produktów
 • Analitycy biznesowi, programiści, testerzy, dyrektorzy działów IT
 • Wszyscy zainteresowani tematem zarządzania projektami w Agile, zarówno ze strony IT jak i biznesu


Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy znają i rozumieją metody zarządzania projektem w metodologiach zwinnych
 • Uczestnicy poznali wszystkie obszary wiedzy dotyczące Agile, potrzebnych do prawidłowego poruszania się w ramach tej metody oraz uzyskania certyfikacji potwierdzającej wiedzę i umiejętności
 • Uczestnicy posiadają wszystkie przydatne informacje na temat egzaminu (PMI-ACP)®.


Ramowy program szkolenia

 1. Omówienie egzaminu i certyfikacji PMI-ACP®
  • Warunki podejścia do egzaminu
  • Zakres merytoryczny egzaminu
  • Kryteria oceny
 2. Wprowadzenie do Agile
  • Model tradycyjny a model iteracyjny cyklu życia projektu
  • Rozwój podejścia Agile, idea i kluczowe zasady
  • Metodyki zwinne (SCRUM, XP, Lean)
 3. Zespoły i role w metodykach zwinnych
  • Omówienie najważniejszych ról
  • Przywództwo w Agile
  • Agile PMO
 4. Zarządzanie pracą Product Backlog
  • Innowacyjne techniki zbierania wymagań
  • Techniki estymacji
  • Techniki priorytetyzacji wymagań
 5. Model zarządzania projektem wg Agile
  • Omówienie modelu realizacji projektu
  • Śledzenie i monitorowanie postępu projektu
  • Zarządzanie jakością produktu
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie zespołem i kluczowe umiejętności interpersonalne
  • Zarządzanie ryzykiem
 6. Kodeks etyki
 7. Egzamin końcowy

 

 

TenStep posiada status Registered Education Provider.


Podsumowanie

Czas trwania

3 dni / 24 h

Liczba PDU

24 PDU (Technical PM)

Obszar wiedzy

Metodyki zwinne

Poziom zaawansowania

1. Podstawowy

Metody szkoleniowe

Wykład, Ćwiczenia / Case studyJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami