Wciel się w rolę sponsora, kierownika albo jednego z członków zespołu niezwykłego projektu. Projektu, w którym nie ma miejsca na porażkę!

Poćwicz rozpoznawanie oczekiwań klienta! Negocjuj z wykonawcami! Rozpoznaj ograniczenia i możliwości Twojej organizacji!

Zintegruj zespół wokół wspólnego celu! Poszukaj szans w otoczeniu i powiększ swój zysk!

Stwórz doskonały harmonogram akcji! Nie zapomnij, że nawet w półświatku obowiązują ramy budżetowe!


O warsztacie

Warsztat „Gangsterski Gantt” oparty jest na grze symulacyjnej obrazującej etap planowania projektu. Te interaktywne zajęcia pozwolą członkom zespołów projektowych poznać podstawy zarządzania projektami i doświadczyć typowych sytuacji i wyzwań. Uczestnicy pracują wspólnie, podobnie jak w prawdziwym zespole projektowym. Zmagają się też z ograniczeniami własnej organizacji.


Adresaci szkolenia

Gra szkoleniowa Gangsterski Gantt jest przeznaczona dla:

 • Kierowników projektów
 • Osób przygotowujących się do pełnienia roli kierownika projektu
 • Wszystkich osób, które swoją drogę zawodową wiążą z działalnością projektową lub mają do czynienia z projektami w codziennej pracy


Korzyści dla uczestników

Po tym szkoleniu jego uczestnicy są przygotowani do poprawnego zaplanowania projektu, uwzględniającego wszystkie niezbędne dla przyszłego sukcesu aspekty. Poprzez aktywne uczestniczenie w grze wiedzą, jak wyeliminować już na etapie planowania potencjalne problemy w trakcie realizacji projektu, rozumieją związki między celami, zakresem prac, a harmonogramem i budżetem projektu. Uświadomili sobie znaczenie komunikacji i współpracy w zespole projektowym. Potrafią lepiej zaplanować koszty, czas trwania oraz zasoby niezbędne do realizacji zadań projektowych, rozumieją, na czym mogą polegać konflikty interesów różnych interesariuszy projektu i dostrzegają znaczenie negocjacji i kompromisów oraz dobrego rozpoznania potrzeb klienta, niezbędnych do uzyskania zlecenia na wykonanie pracy i zawarcia kontraktu (zatwierdzenia projektu do realizacji).


Zakres zagadnień

Gra jest doskonałym tłem dla:

 • Poznania podstawowych pojęć i definicji oraz ról i odpowiedzialności w projektach
 • Przećwiczenia umiejętności identyfikacji interesariuszy oraz rozpoznania i priorytetyzacji ich po-trzeb, oczekiwań i wymagań
 • Przećwiczenia umiejętności identyfikowania kryteriów sukcesu projektu z perspektywy różnych interesariuszy
 • Poznania elementów niezbędnych do zdefiniowania projektu oraz opracowania jego harmonogramu i budżetu
 • Poznania praktycznego zastosowania zasady potrójnego ograniczenia
 • Przećwiczenia umiejętności pro-wadzenia skutecznych negocjacji
 • Przećwiczenia umiejętności określania kompetencji niezbędnych do zrealizowania projektu
 • Przećwiczenia umiejętności współpracy w zespole
 • Udział warsztacie pozwoli lepiej zrozumieć świat projektowy i tych, którzy na co dzień mają z nim do czynienia.


Podsumowanie

Czas trwania

1 dzień / 8 h

Obszar wiedzy

Zarządzanie projektami

Poziom zaawansowania

1. Podstawowy

Metody szkoleniowe

Wykład, Gra szkoleniowaJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami