Szkolenie przygotowuje kierowników projektów i uczestników projektów do lepszego rozumienia kierunku i celów strategicznych organizacji. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pojęciami takimi jak misja, wizja i strategia organizacji, poznają różne misje i wizje orgnizacji oraz mają okazję przećwiczyć identyfikowanie inicjatyw, które pozwalają organizację przybliżyć do osiągnięcia jej celów strategicznych. Dzięki oparciu się na przykładach rzeczywistych organizacji, uczestnicy szkolenia doskonale rozumieją kontekst, w jakim działa organizacja oraz pogłębiają swoje zrozumienie roli projektów w osiąganiu celów organizacji. Przyglądają się również swoim projektom i swoim celom, oceniając je pod kątem zgodności z zamierzeniami i strategią.

 

Czas trwania

1 dzień / 8 h

Liczba PDU

8 PDU (Business and Strategic Management)

Obszar wiedzy

Zarządzanie projektami

Poziom zaawansowania

1. Podstawowy

Metody szkoleniowe

Wykład, Ćwiczenia / Case studyJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami