Planowanie w MS Project w proj. inwestycyjnych.
Trzydniowe szkolenie otwarte


W dużych projektach inwestycyjnych kluczowa staje się komunikacja pomiędzy inwestorem a wykonawcą lub wykonawcami. Typowym narzędziem, które dostarcza informacji o postępie projektu wszystkim jego stronom jest coraz częściej MS Project.

Doskonale wiedzą o tym doświadczeni praktycy TenStep. Podczas kursu poznasz zgromadzone przez nich praktyki i wskazówki, które ułatwią Ci planowanie i zarządzanie projektem inwestycyjnym.

Podczas szkolenia gruntownie przećwiczysz zastosowanie kluczowych dla inwestycji funkcji programu MS Project. Nauczysz się budować poprawny harmonogram i zarządzać nim na etapie realizacji projektu. Poznasz zasady wymiany danych, komunikacji i raportowania postępu przez wykonawców z użyciem tego oprogramowania. Podczas całego kursu będziemy pracować wyłącznie na rzeczywistych projektach. Dlatego po tym szkoleniu MS Project nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic! Zrozumiesz logikę programu i nauczysz się wykorzystywać ją do własnych potrzeb.

Uwaga! Możliwy jest udział w szkoleniu z własnym komputerem i oprogramowaniem. Pozwala to na płynne przeniesienie doświadczeń szkoleniowych do miejsca pracy. Jeśli jednak nie chcesz – w ramach szkolenia zapewnimy Ci dostęp do stanowiska pracy z niezbędnym oprogramowaniem.

 

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • Zaplanować i uzgodnić WBS projektu inwestycyjnego z wykonawcami
 • Stworzyć poprawny diagram sieciowy (logikę projektu)
 • Stworzyć poprawny harmonogram projektu
 • Wprowadzić fazy projektu oraz stworzyć odpowiednią hierarchię zadań
 • Przypisać określony czas trwania do zadań oraz wprowadzić zależności między zadaniami
 • Oszacować koszt zadań
 • Przypisać zasoby (ludzi, sprzęt oraz materiały) do zadań
 • Wprowadzić punkty kontrolne
 • Zidentyfikować i sprawować kontrolę nad zadaniami znajdującymi się na ścieżce krytycznej projektu
 • Wprowadzać ograniczenia czasowe do zadań
 • Zapisywać plan bazowy
 • Wprowadzać postęp realizacji zadań
 • Reagować na opóźnienia
 • Określić skutek opóźnienia zadań na czas zakończenia projektu
 • Raportować postęp realizacji prac projektu
 • Powiązać budżet projektu z zadaniami w projekcie.
 • Zweryfikować harmonogram wykonawcy pod kątem jego technicznej poprawności, wiarygodności i przydatności w procesie przyszłej kontroli.

 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 • Harmonogramowanie w zarządzaniu projektami
 • Zasady poruszania się po programie MS Project
 1. Kalendarze projektu
 • Data rozpoczęcia i zakończenia
 • Planowanie od rozpoczęcie, planowanie od zakończenia projektu
 • Określanie czasu pracy
 • Określanie wyjątków w typowym czasie pracy

III. Struktura podziału pracy i hierarchia zadań

 • Budowa struktury podziału pracy (WBS)
 • Standardowe struktury podziału prac w projektach inwestycyjnych
 • Zadanie sumaryczne projektu
 • Zadania sumaryczne i zadania elementarne
 • Zadania zarządcze i zadania cykliczne
 • Punkty kontrolne
 1. Szacowanie czasu trwania i pracochłonności zadań
 • Czas trwania a pracochłonność
 • Techniki szacowania i niepewność
 • Typy zadań: praca stała, stały czas trwania, stała liczba jednostek
 • Wprowadzanie oszacowań do MS Project
 • Mechanizmy przeliczania czasu trwania i pracochłonności
 1. Budowanie diagramu sieciowego – kolejność zadań
 • Rodzaje zależności między zadaniami
 • Wprowadzanie kolejności zadań do MS Project
 • Ustawianie czasu zwłoki i wyprzedzenia
 1. Ograniczenia czasowe
 • Rodzaje i zastosowanie ograniczeń
 • Rodzaje i zastosowanie terminów ostatecznych

VII. Zasoby i koszty

 • Rodzaje zasobów w MS Project
 • Wprowadzanie danych o zasobach i kosztach do MS Project
 • Kalendarz zasobu i kalendarz zadania
 • Przydzielane zasobów do zadań

VIII. Optymalizacja harmonogramu

 • Bilansowanie zasobów
 • Przydzielanie dodatkowych zasobów do zadań
 • Identyfikowanie i analiza ścieżki krytycznej
 • Modyfikowanie harmonogramu
 • Plan bazowy
 1. Aktualizacja harmonogramu
 • Nanoszenie postępu prac w harmonogramie przez wykonawcę
 • Nanoszenie postępu prac w harmonogramie przez zamawiającego
 • Zmiana czasu trwania zadania
 • Zmiana pracochłonności zadania
 • Aktualizacja projektu
 • Spotkania statusowe w projektach inwestycyjnych
 • Import danych z innych systemów, np. Primavera
 1. Raporty
 • Przydatne raporty w MS Project
 • Czytanie raportów

 

Dodatkowe informacje

Czas trwania
Szkolenie trwa 3 dni (3 x 8 godz.), rozpoczyna się o 9:00 a kończy o 17:00. W czas szkolenia wliczona jest 45 minutowa przerwa na lunch.

Cena
Cena trzydniowego szkolenia otwartego to 2500 zł (netto) za osobę.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

 • Zajęcia prowadzone przez trenerów mających praktyczne doświadczenie w planowaniu i harmonogramowaniu projektów inwestycyjnych dużej skali
 • Warsztatowy charakter zajęć nastawiony na ćwiczenie praktycznych umiejętności
 • Małe grupy szkoleniowe pozwalające trenerom na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb uczestników
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej)
 • Notatnik i długopis
 • Lunch
 • W przerwach kawę, herbatę
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsca szkolenia:

 • Wrocław
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym innym miejscu, także z noclegiem i dodatkowymi posiłkami – cena do uzgodnienia.

 

Zapisy

Aby wziąć udział w na szkoleniu otwartym, wypełnij poniższy formularz lub, jeśli kupujesz szkolenie dla kilku osób, zadzwoń do nas pod 22 646 93 14


Podsumowanie

Czas trwania

3 dni / 16 h

Liczba PDU

8 PDU (Technical PM) dla KP certyfikowanych w systemie PMP

Obszar wiedzy

Zarządzanie projektami

Poziom zaawansowania

1. Podstawowy

Metody szkoleniowe

Wykład, Praca na projekcieJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami