Przygotowanie do certyfikacji PMP® (PMI)

Kurs przygotowujący do egzaminu PMP® składa się z:

 • 40 godzin (5 dni) warsztatów
 • Indywidualnego przygotowania przy użyciu zaawansowanego symulatora egzaminu – platformy e-learning
 • Indywidualnych konsultacji on-line
 • Materiałów wspierających indywidualną naukę

Kurs prowadzony jest w języku angielskim (podobnie jak egzamin PMP®) przez doświadczonego trenera z zagranicy, dzięki któremu już ponad 2000 kierowników projektów uzyskało certyfikat PMP®.


Elementy kursu


I. Pre-Test

Test wprowadzający ma pomóc zweryfikować stan początkowy wiedzy projektowej uczestników kursu. Test wypełniany jest przez uczestników zdalnie poprzez stronę internetową PMP-Prep zawierającą symulator egzaminu PMP®.


II. Warsztat

Szkolenie zawiera szczegółowe omówienie najnowszej wersji PMBOK® Guide oraz przykłady i wskazówki dotyczące zdawania egzaminu, pułapek testowych, strategii szukania odpowiedzi na pytania. Teoria uzupełniona jest ćwiczeniami do każdego procesu zarządzania projektami. Warsztat kończy się egzaminem wewnętrznym PMP®. Uczestnicy, którzy zdadzą ten egzamin mogą przystąpić do egzaminu właściwego. Warsztat podzielony jest na dwa moduły:

 • Moduł 1 = 3 dni (łącznie 24 godziny zajęć)
 • Moduł 2 = 2 dni (łącznie 16 godzin zajęć)

Moduły mogą być realizowane jeden po drugim, np. w układzie poniedziałek-piątek lub mogą zostać rozdzielone przerwą nie dłuższą niż 7 dni.


III. Materiały uzupełniające

Każdy uczestnik kursu dostanie materiały uzupełniające, w tym:

 • Ponad 100-stronicowy materiał wspierający przygotowanie do egzaminu
 • Ponad 150 stron z przykładowymi pytaniami i ćwiczeniami
 • Dostęp do strony internetowej z materiałami ułatwiającymi opanowanie PMBOK® Guide


IV. Symulator egzaminu PMP®

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma dostęp do zaawansowanego symulatora egzaminacyjnego PMP®. Może z niego korzystać od dnia rozpoczęcia szkolenia przez cały okres przedegzaminacyjny (do jednego roku od dnia rozpoczęcia szkolenia). Symulator egzaminu zawiera:

 • 1000 egzaminacyjnych pytań testowych
 • Klucz odpowiedzi wraz z objaśnieniami, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna
 • Symulację egzaminu o zmiennej liczbie pytań egzaminacyjnych (od 5 do 200 pytań – łatwo dopasować długość testu do dostępnego danego dnia czasu na powtarzanie materiału)
 • Symulację egzaminu z opcją filtrowania pytań (np. tylko pytania, na które jeszcze nie odpowiadano lub tylko pytania, na które wcześniej udzielono błędnych odpowiedzi)
 • Materiał do indywidualnej nauki poszczególnych bloków tematycznych
 • Graficzny wykres śledzący zaawansowanie każdego uczestnika
 • Indywidualne konsultacje z trenerem poprzez platformę e-learningową


V. Konsultacje indywidualne

Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych świadczonych poprzez symulator testów i inne narzędzia komunikacji zdalnej. Konsultacje dotyczą głównie pytań egzaminacyjnych i wyjaśnień w tym zakresie. Mogą być także przeznaczone na wyjaśnienia formalnych zagadnień związanych z egzaminem i pomocy w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej.


VI. Raporty tygodniowe

W okresie pomiędzy zakończeniem szkolenia a właściwym egzaminem PMP® osoba zlecająca szkolenie otrzymywać będzie cotygodniowy raport pokazujący stopień przygotowania uczestników do egzaminu. Wyniki pochodzą z symulatora egzaminu. Raport ten jest szczególnie ważny, jeśli celem jest zdany egzamin, a nie tylko uczestnictwo w kursie przygotowawczym. Dzięki cotygodniowym raportom nie tylko uczestnik, ale i osoba zlecająca szkolenie będzie mogła na bieżąco weryfikować prawdopodobieństwo zdania egzaminu przez każdą z osób i podjąć ewentualne działania na wiele dni przed egzaminem.


Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów, którzy chcą uzyskać potwierdzenie ich doświadczenia, wiedzy i umiejętności poprzez międzynarodową certyfikację PMP®.


Dodatkowe informacje

TenStep jest Zarejestrowanym Partnerem Edukacyjnym PMI (Registered Education Provider).


Podsumowanie

Czas trwania

5 dni / 40 h

Liczba PDU

35 PDU (Technical PM)

Obszar wiedzy

Zarządzanie projektami

Poziom zaawansowania

1. Podstawowy, 2. Średniozaawansowany

Metody szkoleniowe

E-learning, Wykład, Ćwiczenia / Case studyJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami