Szkolenie pozwala zapoznać się ze skutecznym modelem zarządzania inicjatywami m.in. o charakterze projektowym. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z rzeczywistymi wyzwaniami biznesowymi, które model portfelowy pozwala rozwiązać oraz na licznych przykładach dogłębnie pozna mechanizmy portfelowe. Po szkoleniu uczestnik rozumie ideę zarządzania portfelowego oraz potrafi określić korzyści płynące z zarządzania portfelem projektów, zna ogólny model selekcji i priorytetyzacji inicjatyw do portfela oraz posiada wiedzę o tym, w jaki sposób zarządza się portfelem projektów.

 

Czas trwania

1 dzień / 8 h

Liczba PDU

8 PDU (Technical PM)

Obszar wiedzy

Zarządzanie portfelem

Poziom zaawansowania

2. Średniozaawansowany

Metody szkoleniowe

Wykład, Ćwiczenia / Case studyJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami