Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu projektami
Szkolenie dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych
(zgodne ze standardem PMBOK®)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pracują w projektach, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i w roli członka zespołu.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do roli umiejętności społecznych w zarządzaniu projektami wg standardów PMI

 • Sukces projektu – co się na niego składa, i na jakiej podstawie oceniać, czy projekt odniósł sukces
 • Rola umiejętności społecznych (tzw. miękkich) w skutecznej realizacji projektów
 • Kompetencje związane z realizacją procesów zarządzania projektami (performance competencies) według wg standardów PMI
 • Kompetencje społeczne w zarządzaniu projektami (personal competencies) według wg standardów PMI – omówienie wraz z wskazówkami rozwojowymi

II. Zespół projektowy – psychologia projektu

 • Co to jest zespół? Czy w dobie e-rozwiązań ma on znaczenie? Czy każda grupa jest zespołem?
  • Omówienie zjawiska pracy zespołowej
  • Cykl życia zespołu i analiza jego faz
 • Role zespołowe
  • Jakie role występują w zespole?
  • Do czego jest potrzebna zespołowi każda z ról?
  • Zasady uzupełniania deficytów zespołowych
  • Autodiagnoza ról zespołowych wśród uczestników
  • Autodiagnoza spójności grupy warsztatowej

III. Zarządzanie zasobami w projekcie

 • Dobór ludzi do projektu
  • Jakie zadania stoją przed zespołem? Analiza WBS pod kątem kompetencji „twardych” i „miękkich” niezbędnych do wykonania zadań
  • Analiza pracochłonności zadań pod kątem skrócenia czasu trwania poprzez zwiększenie liczby wykonawców
  • Kogo oddaje się chętnie do projektu, kogo w projekcie najbardziej się pożąda, jak pozyskać tych, których w projekcie potrzeba?
  • Rozmowy z przełożonymi ważnych pracowników – symulacja
 • Motywacja ludzi w projekcie
  • Teoria potrzeb a zarządzanie projektami – co motywuje i co demotywuje w projektach
  • Jakie techniki stosować dla osób wymagających rozwoju kompetencji (pokolenie młodych pracowników)
  • Jakie techniki stosować dla motywacji doświadczonych pracowników?
  • Kto zmotywuje sponsora i kierownika projektu, jak to zrobić?
 • Rozwój ludzi w projekcie
  • Poczucie kompetencji a poczucie własnej wartości
  • Rozwijać czy kupować. W jaki sposób szybko uzupełnić deficyt kompetencji?
  • Najnowsze techniki rozwojowe

IV. Skuteczna komunikacja

 • Komunikacja jako proces – podstawy teoretyczne modelu i rodzajów komunikacji w projekcie
 • Rola formy przekazu w komunikacji bezpośredniej, kiedy ją stosować
 • Style komunikowania się – rozpoznawanie stylu komunikowania się (u siebie i innych), korzystanie z tej wiedzy w projekcie
 • Bariery komunikacyjne w kontakcie indywidualnym i w zespole, skuteczne przełamywanie barier
 • Narzędzia do komunikowania z zespołem projektowym – z czego i kiedy kierownik projektu powinien korzystać?
 • Jak utrzymać wzajemne zrozumienie projektu wśród zespołu projektowego i głównych interesariuszy
 • Komunikacja w praktyce:
  • Prowadzenie spotkań i dyskusji w środowisku projektowym, za zarządem i sponsorem projektu, komitetem sterującym
  • Trudności komunikacyjne na styku zespołu i biznesu – skąd biorą się nieporozumienia, porozumiewanie się z interesariuszami?
 • Wpływ komunikacji na budowanie zaufania

V. Rozwiązywanie konfliktu

 • Typy konfliktów, mechanizm powstawania konfliktów i narzędzie diagnozujące typy konfliktu
 • Sygnały pozwalające rozpoznać konflikt we wczesnej fazie
 • Strategie rozwiązywania konfliktów – symulacje
 • Narzędzia wspierające
  • Komunikat JA
  • Informacja zwrotna
  • Aktywne słuchanie
  • Metoda ORID
  • Metoda wzajemnych oczekiwań
  • Metoda 5W
 • Czego uczą konflikty – analiza po zakończeniu konfliktu

 
Powyższa propozycja programu merytorycznego może zostać dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań Zamawiającego.
 

Podsumowanie

Czas trwania

3 dni / 24 h

Obszar wiedzy

Zarządzanie projektami, Umiejętności społeczne

Poziom zaawansowania

1. Podstawowy, 2. Średniozaawansowany

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia / Case studyJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami