Zarządzanie projektami wg standardu PMI/PMBOK Guide w proj. inwestycyjnych.
Trzydniowe szkolenie otwarte


W dużych projektach inwestycyjnych kluczowe stają się kompetencje zarządcze – zarówno kierownika projektu jak i jego zespołu – jak i jednolity, sprawdzony standard zarządzania projektami.

Podczas tego kursu poznasz najlepsze praktyki i wskazówki opisane przez standard PMBOK Guide (PMI) które ułatwią Ci planowanie i zarządzanie projektem inwestycyjnym.

Cele szkolenia

 • Ułatwić zrozumienie zagadnień projektowych oraz znaczenie zarządzania projektami dla sukcesu projektów i rozwoju organizacji.
 • Nabyć umiejętność poprawnego planowania projektu, zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Nabyć umiejętność skutecznej realizacji projektu, mimo problemów i zmieniających się warunków.
 • Poznać najlepsze techniki i narzędzia projektowe dobrane pod względem skuteczności.
 • Podnieść poziom kompetencji personalnych niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami w niepewnym otoczeniu biznesowym.
 • Zmotywować do dalszego rozwoju osobistego i zarządzania własnymi kompetencjami.
 • Zmotywować do stosowania i doskonalenia standardów zarządzania projektami we własnej organizacji.
 • Zainspirować do poszukiwania rozwiązań organizacyjnych zorientowanych na wykorzystanie systemu zarządzania projektami, jako dźwigni rozwoju i zyskania przewagi konkurencyjnej.

 

Ramowy program szkolenia

Dzień 1. Podstawy metodycznego zarządzania projektami, czyli jak rozumieć pojęcia, definicje i zasady zarządzaniem projektami oraz poznać płynące z nich korzyści. Cele i zakres w projektach inwestycyjnych.

 • Definicja najważniejszych pojęć stosowanych w zarządzaniu projektami zgodnie ze standardem PMBOK Guide (PMI).
 • Znaczenie zarządzania projektami w projektach inwestycyjnych różnej skali.
 • Trendy i kierunki zmian w nowoczesnym zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu projektami
 • Projekt, jako praca zespołowa.
 • Definicja pojęcia „zespół” w kontekście zarządzania projektami.
 • Cechy efektywnego zespołu projektowego.
 • Budowa zespołu projektowego w oparciu o proces grupowy, cykl życia grupy – jak zbudować zgrany i skuteczny zespół projektowy?
 • Style zarządzania zespołem projektowym w każdej z faz procesu grupowego. Główne obszary odpowiedzialności i zadania lidera w projekcie.
 • Identyfikacja interesariuszy i badanie oczekiwań, wymagań i potrzeb względem projektu.
 • Formalna i nieformalna komunikacja w projekcie.
 • Definiowanie celów i zakresu projektu projektu inwestycyjnego
 • Weryfikowanie zakresu projektu
 • Zmiany zakresu w projekcie:
  • Czym są z punktu widzenia zarządzania projektami?
  • Skąd się biorą zmiany w projekcie?
  • Jaka jest rola kierownika projektu i innych interesariuszy w procesie zarządzania zmianami w projekcie?
 • Jak postępować, gdy zmiany w projekcie są konieczne do przeprowadzenia?
 • Jak skutecznie komunikować zmiany?
 • Jak przekonywać do zmian w sytuacji oporu wobec nich?
 • Tworzenie i logika dokumentacji projektowej.

 

Dzień 2. Tworzenie harmonogramu i budżetu projektu, czyli jak w szczegółach zaplanować i wycenić pracę oraz uwiarygodnić realność przedsięwzięcia.

 • Rodzaje harmonogramów i ich zastosowanie w projektach inwestycyjnych.
 • Zasady budowy harmonogramu (techniki i narzędzia wspierające) na przykładzie rzeczywistych projektów inwestycyjnych.
  • WBS (struktura podziału pracy)
  • Diagram sieciowy
  • Zasoby i pracochłonność
  • Kamienie milowe
  • Harmonogram bazowy
 • Aspekty finansowe projektu
  • Planowanie budżetu projektu.
  • Rodzaje kosztów i harmonogram kosztów w projektach.
  • Podstawowe metody oceny ekonomicznej projektu.
 • Jak dobrze oszacować czas trwania i koszty projektu? Techniki estymacji i ich zastosowanie w projektach inwestycyjnych.
 • Optymalizacja harmonogramu i budżetu projektu.
 • Co brać pod uwagę przydzielając zadania do realizacji członkom zespołu projektowego?
 • Techniki pomocne w zarządzaniu harmonogramem i budżetem projektu.
 • Kontrola postępu projektu inwestycyjnego.
 • Kontrola pracy podwykonawców.
 • Monitorowanie kosztów i wykorzystywanie rezerw w budżetach projektów.
 • Narzędzia harmonogramowania i kontroli postępu projektów na przykładzie MSProject.

 

Dzień 3. Ryzyka i problemy w projekcie, czyli jak skutecznie poradzić sobie w sytuacjach niespodziewanych oraz w burzliwych czasach zachować wiarygodność i dostarczyć to, co zamówiono. Zamykanie projektu. Zarządzanie jakością, czyli jak zapewnić, że oczekiwania klienta będą spełnione i udowodnić sukces projektu.

 

 • Czym są ryzyka w projektach i jak sobie z nimi radzić?
 • Nowoczesne metody analizy i zarządzania ryzykiem w projektach:
  • Kategorie i obszary ryzyka w projektach
  • Identyfikacja i analiza ryzyka projektowego
  • Techniki oceny ilościowej i jakościowej ryzyka w projektach
  • Strategie obsługi ryzyka
 • Rozwiązywanie problemów w projekcie – kreatywne techniki.
 • Wrażliwość na ryzyko jako czynnik psychologiczny warunkujący decyzje dotyczące oceny
  i sposobów obsługi ryzyka.
 • Sztuka podejmowania decyzji w niepewnym otoczeniu biznesowym – techniki decyzyjne.
 • Przeglądy i raportowanie projektów.
 • Zasady organizacji dokumentacji projektowej.
 • Jakość w projekcie i jakość projektu (co oznacza, czego dotyczy, co na nią wpływa i jak ją dostarczyć?)
 • Jak skutecznie i efektywnie mierzyć jakość, osiągnięcia i realizację celów?
 • Jak pozyskać i współpracować z dostawcami, aby zapewnić sukces projektu i dostarczyć obiecaną jakość?
 • Zamykanie projektu, czyli jak formalnie i mniej formalnie ogłosić, że projekt dobiegł końca i ocenić, czy odniósł sukces?
 • Kompetencje kierownika projektu sposobem zapewnienia jakości projektów.

 

Uwaga! Możliwy jest udział w szkoleniu z własnym komputerem i oprogramowaniem MSProject. Pozwala to na płynne przeniesienie doświadczeń szkoleniowych do miejsca pracy. Jeśli jednak nie chcesz – w ramach szkolenia zapewnimy Ci dostęp do stanowiska pracy z niezbędnym oprogramowaniem.

 

Dodatkowe informacje

Czas trwania
Szkolenie trwa 3 dni (3 x 8 godz.), rozpoczyna się o 9:00 a kończy o 17:00. W czas szkolenia wliczona jest 45 minutowa przerwa na lunch.

Cena
Cena trzydniowego szkolenia otwartego to 2500 zł (netto) za osobę.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

 • Zajęcia prowadzone przez trenerów mających praktyczne doświadczenie w planowaniu i harmonogramowaniu projektów inwestycyjnych dużej skali
 • Warsztatowy charakter zajęć nastawiony na ćwiczenie praktycznych umiejętności
 • Małe grupy szkoleniowe pozwalające trenerom na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb uczestników
 • Komplet autorskich materiałów szkoleniowych (w wersji elektronicznej PDF)
 • Notatnik i długopis
 • Lunch
 • W przerwach kawę, herbatę
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsca szkolenia:

 • Wrocław
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym innym miejscu, także z noclegiem i dodatkowymi posiłkami – cena do uzgodnienia.

 

Zapisy

Aby wziąć udział w na szkoleniu otwartym, wypełnij poniższy formularz lub, jeśli kupujesz szkolenie dla kilku osób, zadzwoń do nas pod 22 646 93 14

 

Podsumowanie

Czas trwania 3 dni / 16 h
Liczba PDU n/d
Obszar wiedzy Zarządzanie projektami
Poziom zaawansowania 1. Podstawowy
Metody szkoleniowe Wykład, Praca na projekcie


Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami