4Team Development
Program rozwoju zespołu


Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt


Zauważmy…
Zespoły dobiera się na bazie kompetencji merytorycznych, biznesowych, politycznych. Bardzo rzadko proponuje się pracę w zespole ze względu na role zespołowe. Dlatego najczęściej, później, w rozmowach o pracy, narzeka się na klimat, atmosferę i motywację. Także konflikty, jeśli wybuchają, nie często mają podłoże merytoryczne. Niespójność podejść czy brak zgody co do jakichś parametrów wytrzymałości materiału – nie poróżniają ludzi „na śmierć i życie”. Zespoły czasem potrafią zgrać się same. Ale to rzadkość. Po części zależy to od składu grupy (gdy przypadkowo jest dobrze dobrany – integracja idzie łatwo). Dużą rolę odgrywają też kompetencje menedżerów oraz czas poświęcany na budowę zespołu. Jeśli zespołem kieruje bardzo zdolny (także w sprawach społecznych) menedżer ale z jakichś względów nie poświęca na budowanie zespołu czasu – zespół taki sam się nie zbuduje.

By zbudować, trzeba budować!
Pakiet 4 Team Development (4TD) jest sposobem na znaczący skok sprawności pracy zespołu. Pomaga zaplanować i wykonać działania, które umacniają zdolność pracy zespołowej. Dzięki realizacji poszczególnych etapów zespół bardzo szybko nabywa zdolność do samodzielnej organizacji, wie gdzie leżą jego silne i słabe strony, umie pracować nad sobą. I… dlatego sukcesem programu 4TD jest sytuacja kiedy zespół już więcej nie potrzebuje 4TD!

Program
4Team Development to pakiet usług doradczych operujący na dwóch płaszczyznach. Działania adresowane są osobno do lidera zespołu oraz do zespołu wraz z liderem. Program składa się z następujących elementów:

  • Diagnoza zespołu i jego szefa
  • Praca coachingowa z liderem
  • Warsztat „Psychologia projektu”
  • Praca cochingowa z zespołem
  • Warsztat podsumowujący


Jeżeli zainteresowaliśmy cię naszym opisem produktu,
zachęcamy do pobrania katalogu.