Partnership Workshop
Tworzenie partnerskich relacji między zamawiającym a dostawcą


Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt


Sukces wielu projektów wdrożeniowych (np. w branży IT, w budownictwie) zależy nie tylko od kompetencji dostawcy. Jak się okazuje w praktyce – kluczowe jest przygotowanie Klienta. Często nie zdaje sobie on sprawy z tego, że by odnieść sukces musi wykonać po swojej stronie wiele zadań i podjąć liczne, szybkie decyzje. Gdy zaś nie będzie gotowy – sam Klient może znacząco opóźnić harmonogram projektu, niemal na początku prac. Choć dostawca na to nie ma wpływu, na jego sukces i dotrzymanie terminów duży wpływ ma przygotowanie Klienta.

Partnership workshop® to forma sesji warsztatowej, organizowanej na początku projektu z dostawcą i Klientem. Jej celem jest zbudowanie atmosfery i nastawienia oraz uzgodnienie mechanizmów, które ułatwiają współpracę, szczególnie przy wprowadzaniu zmian, korekt, przy rozwiązywaniu problemów. Poprzez formę symulacji zdarzeń projektowych Klient uświadamia sobie jakie sytuacje mogą się zdarzyć oraz może sprawdzić jakie reakcje na nie są najbardziej odpowiednie.

Jeżeli zainteresowaliśmy cię naszym opisem produktu,
zachęcamy do pobrania katalogu.