PMO Now!
Budowanie skutecznego biura projektów


Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt


Jeśli w firmie jest ktoś, kto dba o zarządzanie projektami – technika przynosi ogromne, wymierne rezultaty. Jeśli takiego kogoś brak – zarządzanie projektami przemija, wietrzeje, jak wiele mód organizacyjnych. Jeśli chcesz uzyskiwać coraz lepsze rezultaty w projektach i osiągać znacznie wyższą dojrzałość projektową – zadbaj, by w Twojej firmie działało sprawne PMO.

PMO NOW! składa się z dwóch części – edukacyjnej i planistycznej.

W części edukacyjnej, realizowane są dwa warsztaty:
• Warsztat „PMO – basics”
• Warsztat „Change now!”

W części planistycznej realizowana jest sesja tworzenia wizji oraz prace doradcze.
• Sesja tworzenia wizji „Future state vision”
• Prace doradcze

Jeżeli zainteresowaliśmy cię naszym opisem produktu,
zachęcamy do pobrania katalogu.