Effective Sponsorship
Jak dbać o projekty z pozycji zarządu lub dyrekcji


Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt


Im ważniejszy projekt, tym większą rolę odgrywa zarząd lub dyrekcja.

Według badań 90% projektów, które osiągnęły sukces, uzyskały go dzięki skutecznemu nadzorowi – sponsorowaniu projektu. W przypadku 90% projektów, które nie udały się, sponsor nie angażował się w projekt.

Effective Sponsorship® to praktyczny warsztat standaryzujący wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzana projektami dla wyższej kadry zarządzającej, menedżerów sponsorujących projekty.

Jeżeli zainteresowaliśmy cię naszym opisem produktu,
zachęcamy do pobrania katalogu.