Program Operacyjny Polska Cyfrowa – warsztaty dla Komitetu Monitorującego

TenStep przeprowadził warsztaty z zakresu zarządzania projektami dla Członków Komitetu Monitorującego projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szkolenie było finansowane ze środków tego funduszu. Dotyczyło zarówno metod skutecznego nadzoru i kontroli projektów, jak i tworzenia warunków dla sprawnej realizacji złożonych przedsięwzięć. Szkolenie oprócz konsultantów TenStep współprowadził uznany na światowym forum specjalistów zarządzania projektami, dr Stanisław Gasik, jeden z współautorów Przewodnika PMBoK Guide.

Napisano w Aktualności


Najnowsze: