WDROŻENIE I DOSKONALENIE NADZORU NAD PROJEKTAMI

TenStep oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu wdrażania i doskonalenia nadzoru nad projektami. Pomagamy uporządkować system raportowania i monitorowania postępu przedsięwzięć zarówno realizowanych przez organizację (projekty wewnętrzne), jak i przez podwykonawców lub w konsorcjum (projekty zewnętrzne). Przygotowujemy osoby mające pełnić nadzór nad kluczowymi przedsięwzięciami w firmie do skutecznego pełnienia roli sponsora projektu / członka Komitetu Sterującego. Badamy stosowane przez organizację procedury nadzorcze w zakresie zarządzania przedsięwzięciami i pomagamy je udoskonalać, by zapewniały większą przejrzystość i skuteczność.

 

  Skuteczny nadzór nad przedsięwzięciami

Opis sytuacji

Organizacja podchodzi poważnie do stałego rozwoju, nawet najwyższej kadry zarządzającej. Chce by umiejętność nadzorowania projektu była opanowana w sposób dobry lub bardzo dobry przez większość wyższego kierownictwa. Od tego jak będą nadzorowane projekty zależy ich sukces.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Akademia Sponsora – cykl warsztatów dla najwyższej kadry zarządzającej dotyczący pełnienia skutecznego nadzoru nad projektami skoncentrowany wokół następujących zagadnień
  • Rozumienie projektu (Co sponsor musi wiedzieć o zarządzaniu projektami? Jak zrozumieć kierownika projektu? O co pytać kierownika projektu?)
  • Rozumienie otoczenia (trendy światowe, trendy polskie – dokąd zmierza profesjonalizacja zarządzania projektami)
  • Kompetencje miękkie

Dodatkowo dla wszystkich uczestników cyklu szkoleń oferujemy:

 • Metodyka dla sponsora – pierwszy na świecie podręcznik dedykowany dla nadzorujących projekty. To synteza najlepszych, sprawdzonych w kilkudziesięciu krajach świata praktyk prowadzenia i nadzorowania projektów. Łączy perspektywę sponsora z perspektywą kierownika projektu – dwóch ról, których współpraca i wzajemne zrozumienie jest kluczowe dla sprawnego przebiegu i sukcesu projektu.
 • Opracowania eksperckie, m.in. „Co można wyczytać z harmonogramu, a czego nigdy nie dowiesz się od kierownika projektu?” Opracowania eksperckie pozwalają sponsorom projektów zdobyć wiedzę, która pozwoli im być kilka kroków przed kierownikiem projektu i pokaże, jak sterować projektem, by był postrzegany jako sukces nie tylko w dniu zakończenia realizacji, ale i kilka lat po.
 • Doradztwo w zakresie nadzorowania projektów – konsultacje z praktykiem, ekspertem w zakresie nadzoru nad projektami. Podczas spotkań doradczych może być omawiany dowolny temat stanowiący bieżące wyzwanie dla Klienta.

 

  Doskonalenie nadzoru nad projektami

Opis sytuacji

Dla organizacji chcącej zweryfikować stan pełnionego nadzoru nad przedsięwzięciami realizowanymi w formule projektowej / programowej. Firma chce poznać stan realizacji jednego / kilku / wszystkich projektów w portfelu.

Menedżer przejmuje projekt jako jego sponsor lub kierownik. Chce poznać faktyczny stan projektu w każdym jego obszarze. Chce ocenić szanse projektu na realizację postawionych mu celów. Musi poznać odpowiedź na pytanie, czy warto dalej inwestować w projekt. Co należy zrobić, żeby zwiększyć szanse na jego powodzenie. Obiektywność, niezależność oceny oraz porównywalność wyniku przebadanych różnych projektów zapewnia stosowane przez nas narzędzie badawcze.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Analiza regulacji wewnętrznych i innej dokumentacji dotyczącej obowiązków i uprawnień ról projektowych
 • Analiza regulacji wewnętrznych i innej dokumentacji dotyczącej procesów / procedur zarządzania projektami, programami, portfelami projektów
 • Badanie stosowanych przez organizację praktyk w zakresie nadzoru nad projektami / programami
 • Przygotowanie raportu dotyczącego stanu nadzoru nad przedsięwzięciami wraz z rekomendacją usprawnień

Forma: Badania i analizy, konsultacje