Warsztat planowania rozwoju HR jako business partnera w 2016 roku

Już 18 stycznia 2016, godz. 9.00-15.30, Warszawa

Partnerstwo pomiędzy HR i biznesem jest teoretycznie oczywiste. W praktyce jednak bywa z tym różnie. Jedna strona narzeka na drugą. HR mówi, że biznes kompletnie nie rozumie aspektów ludzkich, łamie reguły i podważa sens pracy HR. Business narzeka na niską jakość i brak zrozumienia ze strony działów HR. W efekcie, ważne decyzje biznesowe, w których czynnik ludzki jest kluczowym czynnikiem sukcesu – są podejmowane bez udziału HR. Ale bywa także inaczej. Są firmy, gdzie każda większa inicjatywa biznesowa jest konfrontowana z tym jakich pracowników, o jakich kompetencjach mamy zatrudnionych. Projekty są konfrontowane z kulturą organizacyjną, modelami przywództwa. W ten sposób ocenia się szansę powodzenia ważnego projektu czy nowej strategii. Business pomaga zrozumieć na czym mu zależy. HR doskonali swoje usługi i buduje zrozumienie po stronie menedżerów. W efekcie, koszty realizacji odważnych inwestycji istotnie spadają, liczba przedsięwzięć nieudanych ogranicza się do minimum.


DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?
• Możliwość spotkania innych menedżerów HR i wymiany
doświadczeń
• Pozyskanie ciekawych narzędzi pracy (planowania
rozwoju HR)
• Przećwiczenie stosowania narzędzi planistycznych
w warunkach „laboratoryjnych” i możliwość uzyskania
informacji zwrotnych
• Rozpoczęcie pracy nad realnym planem lub weryfikacja
planów istniejących
• Uzyskanie dobrych praktyk i skutecznych technik
zarządzania HR
ZAGADNIENIA
• Trendy i tendencje – jak HR buduje partnerstwo z
biznesem – nauka płynąca z badań oraz realnych
przypadków polskich i zagranicznych firm
• Jaki model współpracy HR i biznesu wybrać? –
przegląd co jest możliwe i skuteczne, do czego
możemy dojść w przyszłości rozwijając się dziś?
• Kto jest Klientem HR, a kto nim na pewno nie będzie?
Jakie bóle odczuwa Klient, a jakich jeszcze
nie, choć za chwilę będzie je odczuwać?
• Jaką wartość HR oferuje swoim partnerom biznesowym
(Klientom)? Jak ich o tym poinformować?
Jak ich skłonić do współpracy?
• Organizacja działu HR jako partnera biznesowego
– jak zadbać o zadania codzienne oraz nietypowe
(projekty)?
• Plany na 1 miesiąc, 1 kwartał, 1 półrocze, 1 rokZGŁOSZENIE

Koszt warszatatu to jedyne 1500 zł a jeśli zdecydujesz się przed 14 stycznia, cena wyniesie 1299 zł (podane ceny są cenami brutto)

• kontakt telefoniczny: Katarzyna Renn tel. 693 656 118
• mailowy: katarzyna.renn@tenstep.pl


POBIERZ AKTUALNY KATALOG SZKOLEŃ TENSTEP

Napisano w Aktualności


Najnowsze: