biuro@tenstep.pl

0048 22 646 93 14

Warszawa, ul. Beskidzka 23A

FAQ

W ponad 20-letniej historii naszej firmy pracowaliśmy zarówno dla dużych koncernów (KGHM Polska Miedź, PGE, PSE, GAZ-SYSTEM), dla średnich firm, których dynamiczny wzrost wymagał uporządkowania procesów, jak i dla mniejszych i młodszych stażem organizacji. 

Wśród naszych klientów były przedsiębiorstwa wielu branż, od studiów produkcji filmowej i wydawnictw przez telekomunikację i firmy dystrybucyjne po branżę lotniczą, górnictwo, hutnictwo i inwestycje liniowe.

To pokazuje, że wypracowane przez nas metody są naprawdę skalowalne i możliwe do zastosowania w każdej firmie, która realizuje przedsięwzięcia i ma ambicję to robić sprawniej i skuteczniej.

Choć konfigurowaliśmy systemy zarządzania wielu strategicznych megaprojektów i programów inwestycyjnych w Polscenie sądzimy, by to skala przedsięwzięć, w których braliśmy udział nas wyróżniała. 

Naszym wyróżnikiem i największym atutem jest to, że potrafimy wiedzę o zarządzaniu (zwaną czasem „teorią”) zastosować w praktyce. Zdolność do redukowania złożoności, elastycznego myślenia połączona z dużą intuicją organizacyjną pozwalają nam znajdować praktyczne rozwiązania dla projektów i organizacji, które często wymykają się podręcznikowym opisom modelowego świata.

Wiadomo, że nie da się jednocześnie dobrze, szybko i tanio 😊 

Jednak używamy skalowalnych metod, które łatwo dopasować do każdego budżetu. Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich wyzwaniach. Doradzimy Ci, które z naszych rozwiązań przyniesie największe korzyści w budżecie, którym dysponujesz.

TenStep bazuje na standardach i przewodnikach wydawanych przez PMI, i jest z nimi spójny. Dotyczy to zarówno standardów w obszarze zarządzania projektami, jak i programami czy portfelami.

Od PMI odróżnia nas to, że przekształciliśmy ogólne wytyczne i dobre praktyki zawarte w wydanych standardach do praktycznych i skalowalnych metod, procedur, zasad i narzędzi – co jest zresztą zgodne z promowanym przez PMI podejściem:

PMBOK Guide® nie jest metodyką (…), to fundament, na bazie którego organizacje mogą tworzyć metodyki, polityki postępowania, procedury, zasady, narzędzia i metody oraz cykle życia wymagane w stosowaniu zarządzania projektami (PMI 2017, PMBOK Guide®, 6th Edition, s.2).  

Ponieważ projekty różnią się od siebie, zestaw procesównarzędzi i metod, musi być właściwie dobrany, by umożliwić skuteczne zarządzanie. 

O ile PMI tworzy i rozwija standardy, my od 20 lat zajmujemy się tym, by właściwie dopasować metody zarządzania do organizacji i projektów realizowanych przez organizacje naszych Klientów.

Choć nie znamy ani jednej firmy, w której faktycznie wdrożono metodę PRINCE2pracowaliśmy dla takich, które miały za sobą mniej lub bardziej udaną próbę jej wdrożenia.

Z naszej perspektywy fakt wdrożenia spójnych metod zarządzania projektami jest bardzo dobrym znakiem. Niezależnie od tego, jakie te metody są, ważne, żeby były skuteczne i my w osiąganiu skuteczności pomagamy.

Gdybyśmy dostawali złotówkę za każdym razem, kiedy ktoś zadaje nam to pytanie, bylibyśmy… no może nie milionerami, ale na pewno sporo bogatsi.

Rozwiązania IT są wtórne względem polityk, procedur i metod zarządzania. Najlepsze narzędzie IT w obszarze zarządzania projektami to takie, które pasuje do procesów stosującej jej organizacji i charakteru projektuZupełnie inne potrzeby ma software house, a inne Generalny Realizator Inwestycji. 

To, co najczęściej rekomendujemy, to nie konkretne narzędzie, a podejście:

  • Najpierw wybranie metody zarządzania, później przygotowanie metodyki, polityki lub procedurDopiero wtedy można myśleć o zaimplementowaniu wybranych procesów i narzędzi do systemu IT. 
  • Wymagania względem systemu określa klient, a nie dział ITDział IT szuka takich rozwiązań, które pozwolą spełnić wymagania klienta, a nie oferuje rozwiązania, które już zna lub lubi.

To wszystko niby oczywiste, ale gdybyśmy dostawali złotówkę od każdej firmy, w której wygląda to inaczej…

Tak. Przyznajemy dwa rodzaje certyfikatów: TenStep Project Management (TSPM™) Foundation TenStep Project Management (Fn-TSPM™).

Są one odpowiednikami certyfikatów Project Management Professional (PMP®) Certified Associate in Project Management (CAPM®) wydawanych przez Project Management Institute (PMI)Polsce mamy już 1538 certyfikowanych menedżerów w systemie TenStep.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o wymaganiach i certyfikatach. 

Wyślij wiadomość

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.