SIWZ.21

SIWZ.21

Ogólnopolskie badanie mechanizmów kooperacji

w projektach inwestycyjnych

Biorę udział w badaniu

SIWZ.21

SIWZ.21

Studium istotnych aspektów współpracy Wykonawca – Zamawiający

w projektach inwestycyjnych

mechanizmów kooperacji

Ogólnopolskie badanie

Biorę udział w badaniu

PRZEWIŃ W DÓŁ

Chcę pobrać broszurę

Co o badaniu mówią organizatorzy

Co o badaniu mówi PZPB Zobacz materiał wideo!

Co o badaniu mówią organizatorzy

Co o badaniu mówi TenStep Zobacz materiał wideo!

O badaniu SIWZ.21

Przyglądając się wielkim projektom inwestycyjnym w Polsce można wywnioskować, że relacje (t.j. sposób kontraktowania, realizowania prac, bieżąca współpraca) pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego (zamawiający i wykonawcy) w istotny sposób przeszkadzają w skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych.

Zamawiający

Zamawiającym zarzuca się brak kompetencji (skutkujące np. niskiej jakości zapytaniami do rynku); brak ładu decyzyjnego, legalizm, niską elastyczność, skłonność do prze-rzucania całej odpowiedzialności i całego ryzyka na wykonawcę.

Wykonawcy

Z kolei wykonawcom przypisuje się skłonność do oszczędnego gospodarowania prawdą w prezentowanych ofertach i innych danych przekazywanych w ramach kon-traktu. Zarzuca się im także umyślne zawyżanie wycen, nieefektywność pracy oraz brak skutecznej komunikacji.

Dotychczas jednak nie przeprowadzono systematycznych badań pozwalających na zweryfikowanie tych obiegowych opinii. A bez poznania faktów nie jest możliwe ewentualne poprawienie relacji zamawiający-wykonawcy, które mogłoby przełożyć się na większą skuteczność inwestycji oraz zadowolenie obu stron ze współpracy.

Firma TenStep Polska wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB) postanowiła zbadać mechanizm kooperacji w polskich projektach inwestycyjnych, opublikować wyniki i na ich bazie zaproponować wdrażalne usprawnienia.

Zobacz założenia badania

Jakie są założenia badania?

Po przeglądzie literatury przejdziemy do Fazy 1 badania, do której zaprosimy członków zarządu, dyrektorów zarządzających, dyrektorów rozwoju zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców. Chęć wzięcia udziału w tej fazie należy zgłosić przez formularz kontaktowy na niniejszej stronie, w sekcji „Weź udział w badaniu”. Z każdą osobą skontaktuje się konsultant prowadzący badanie, by umówić dogodny termin przeprowadzenia rozmowy. Rozmowa będzie odbywać się w taki sam sposób dla wszystkich uczestników, wg. wcześniej przygotowanego scenariusza. Rezultat tej fazy badań pozwoli przygotować się do Fazy 2, w której prowadzone będą badania ilościowe oparte na ankiecie internetowej. Raport z badania zostanie przygotowany po zakończeniu obu faz i będzie opierał się przede wszystkim na danych pozyskanych w badaniu ilościowym. Dodatkowo, uczestnicy badania otrzymają pełen raport końcowy stanowiący rozbudowaną wersję raportu z badania, poszerzoną o wnioski z Fazy 1.

Cele badania

· Zweryfikowanie obiegowych opinii
· Poznanie zdania obu stron - zarówno zamawiających jak i wykonawców
· Zidentyfikowanie dobrych praktyk
· Przygotowanie rzetelnego materiału problemowego i zainicjowanie dyskusji o możliwych zmianach

Przebieg badania

· Badania literaturowe (marzec - maj 2021) · Wywiady swobodne z zarządzającymi po stronie zamawiających i wykonawców (czerwiec – lipiec 2021)
· Badania ankietowe online z pracownikami zamawiających i wykonawców (sierpień – wrzesień 2021)

Rezultaty badania

· Raport z badania mechanizmów kooperacji w projektach inwestycyjnych, ogólnodostępny
· Pełny raport końcowy, dostępny wyłącznie dla uczestników badania
· Materiały problemowe

Co o badaniu mówią

organizatorzy

O badaniu SIWZ.21

Przyglądając się wielkim projektom inwestycyjnym w Polsce można wywnioskować, że relacje (t.j. sposób kontraktowania, realizowania prac, bieżąca współpraca) pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego (zamawiający i wykonawcy) w istotny sposób przeszkadzają w skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych.

Zamawiający
Zamawiającym zarzuca się brak kompetencji (skutkujące np. niskiej jakości zapytaniami do rynku); brak ładu decyzyjnego, legalizm, niską elastyczność, skłonność do prze-rzucania całej odpowiedzialności i całego ryzyka na wykonawcę.

Wykonawcy
Z kolei wykonawcom przypisuje się skłonność do oszczędnego gospodarowania prawdą w prezentowanych ofertach i innych danych przekazywanych w ramach kontraktu. Zarzuca się im także umyślne zawyżanie wycen, nieefektywność pracy oraz brak skutecznej komunikacji.

Dotychczas jednak nie przeprowadzono systematycznych badań pozwalających na zweryfikowanie tych obiegowych opinii. A bez poznania faktów nie jest możliwe ewentualne poprawienie relacji zamawiający-wykonawcy, które mogłoby przełożyć się na większą skuteczność inwestycji oraz zadowolenie obu stron ze współpracy. Firma TenStep Polska wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB) postanowiła zbadać mechanizm kooperacji w polskich projektach inwestycyjnych, opublikować wyniki i na ich bazie zaproponować wdrażalne usprawnienia.

Jakie są założenia badania?

Po przeglądzie literatury przejdziemy do Fazy 1 badania, do której zaprosimy członków zarządu, dyrektorów zarządzających, dyrektorów rozwoju zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców. Chęć wzięcia udziału w tej fazie należy zgłosić przez formularz kontaktowy na niniejszej stronie, w sekcji „Weź udział w badaniu”. Z każdą osobą skontaktuje się konsultant prowadzący badanie, by umówić dogodny termin przeprowadzenia rozmowy. Rozmowa będzie odbywać się w taki sam sposób dla wszystkich uczestników, wg. wcześniej przygotowanego scenariusza. Rezultat tej fazy badań pozwoli przygotować się do Fazy 2, w której prowadzone będą badania ilościowe oparte na ankiecie internetowej. Raport z badania zostanie przygotowany po zakończeniu obu faz i będzie opierał się przede wszystkim na danych pozyskanych w badaniu ilościowym. Dodatkowo, uczestnicy badania otrzymają pełen raport końcowy stanowiący rozbudowaną wersję raportu z badania, poszerzoną o wnioski z Fazy 1.

Cele badania

 • Zweryfikowanie obiegowych opinii
 • Poznanie zdania obu stron – zarówno zamawiających jak i wykonawców
 • Zidentyfikowanie dobrych praktyk
 • Przygotowanie rzetelnego materiału problemowego i zainicjowanie dyskusji o możliwych zmianach

Przebieg badania

 • Badania literaturowe (marzec – maj 2021) · Wywiady swobodne z zarządzającymi po stronie zamawiających i wykonawców (czerwiec – lipiec 2021)
 • Badania ankietowe online z pracownikami zamawiających i wykonawców (sierpień – wrzesień 2021)

Rezultaty badania

 • Raport z badania mechanizmów kooperacji w projektach inwestycyjnych, ogólnodostępny
 • Pełny raport końcowy, dostępny wyłącznie dla uczestników badania
 • Materiały problemowe

Weź udział w badaniu

Częste pytania i odpowiedzi

Do udziału w Fazie 1 badania zapraszamy członków zarządu, dyrektorów zarządzających, dyrektorów rozwoju zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Chęć wzięcia udziału najłatwiej zgłosić poprzez formularz kontaktowy na stronie www.siwz21.pl, wysyłając maila na adres biuro@tenstep.pl lub dzwoniąc pod nr (022) 646 93 14.

Po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w Fazie 1 badania, w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych zgłosi się do Państwa konsultant prowadzący badanie w celu umówienia dogodnego terminu rozmowy (tzw. wywiadu swobodnego). Rozmowa będzie prowadzona wg ustalonego scenariusza i potrwa ok. 60 minut. Warto jednak w kalendarzu zarezerwować 90 minut, by omówić kwestie organizacyjne, w tym udział pracowników firmy uczestnika Fazy 1 badania w Fazie 2.

Przedmiotem badania są praktykowane w projektach inwestycyjnych w Polsce mechanizmy kooperacyjne stosowane przez zamawiających i wykonawców oraz ich związek z sukcesem projektów inwestycyjnych.

Badanie jest realizowane przez polski oddział firmy doradczej TenStep w partnerstwie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, którego TenStep jest członkiem.

Badanie w całości jest finansowane przez spółkę TenStep Polska i jest autorskim pomysłem Spółki.

Każdy uczestnik badania, który wyrazi taką chęć, otrzyma pełny raport końcowy, kompleksowo podsumowujący wyniki i wnioski z badania.

Uczestnicy badania będą mieli ponadto możliwość wzięcia udziału w cyklu webinariów prezentujących światowe praktyki dotyczące budowania mechanizmów kooperacyjnych wykonawców i zamawiających a także wstępne wyniki badania. Dzięki temu otrzymają pierwszeństwo w dostępie do informacji, które dadzą szansę na rozwój mechanizmów kooperacyjnych w projektach inwestycyjnych.

Tak. Wyłącznie zespół badawczy złożony z pra-cowników partnerów badania (PZPB i TenStep) będzie miał dostęp do danych źródłowych.

W publikacjach wyników badania, wszelkie informacje i wnioski będą prezentowane w sposób anonimowy i wykluczający możliwość identyfikacji respondenta.

Na życzenie uczestnika badania możliwe jest również zastrzeżenie informacji o udziale pracowników danej firmy w badaniu.

Decyzja o ewentualnych kolejnych edycjach badania zostanie podjęta po zakończeniu pierwszej edycji i będzie zależała m.in. od zainteresowania uczestników udziałem w badaniu oraz praktycznej wartości materiałów końcowych.

W fazie I osoba biorąca udział w badaniu, reprezentująca Wykonawców lub Zamawiających, pozostawia dane kontaktowe poprzez niniejszą stronę. Konsultant prowadzący badanie kontaktuje się z osobą umawiając termin rozmowy. Rozmowa trwa ok 90 min.

 • Każdy uczestnik badania otrzyma „Pełny raport końcowy”. Istnieje możliwość otrzymania raportu porównującego odpowiedź uczestnika z wynikami ogólnymi.
 • Kluczową korzyścią jest szansa na rozwój mechanizmów kooperacyjnych w projektach inwestycyjnych.
 • Uczestnicy badania będą mieli okazję wzięcia udziału w cyklu webinariów prezentujących światowe praktyki dotyczące budowania mechanizmów kooperacyjnych wykonawców i zamawiających.

Podmioty zamawiające inwestycje oraz wykonawcy inwestycji.

W fazie I uczestnikami badania (spotkania wirtualnego bądź bezpośredniego) są zarządzający po stronie wykonawców i zamawiających – osoby pełniące funkcje członków zarządów lub dyrektorów pionów.

W fazie II (ankiety elektronicne) w badaniu uczestniczą wybrane osoby związane z procesem inwestycyjnym.

Badanie jest realizowane przez polski oddział firmy doradczej TenStep w partnerstwie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, którego to związku TenStep jest członkiem. Badanie jest realizowane pod patronatem medialnym… WNP?

Sposób kształtowania mechanizmów kooperacyjnych pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi (zwanymi w badaniu relacjami) oraz ich związek z sukcesem projektów inwestycyjnych.

Badanie jest realizowane zgodnie z przyjętymi przez partnerów (TenStep i PZPB) zasadami. Określają one kwestie dot. poufności, które stanowią m.in., że:

 1. do danych zebranych od uczestników badania ma dostęp jedynie zespół badawczy wskazany imiennie ze strony PZPB oraz TenStep
 2. każdy uczestnik badania otrzymuje oświadczenie TenStep o zachowaniu w poufności wszystkich informacji uzyskanych na drodze badania
 3. w raportach i publikacjach wszelkie informacje, przykłady, dobre praktyki będą prezentowane w sposób anonimowy, w sposób wykluczający identyfikację badanego
 4. uczestnik badania może zastrzec sobie prawo do niepublikowania nazwy jego firmy na liście uczestników badania

Zależy to jedynie od tego w jakim stopniu uczestnicy badania będą ułatwiać jego przeprowadzenie oraz czy będzie ono dawało wartościowy materiał.

Badanie jest finansowane przez TenStep Polska, jest autorskim pomysłem Spółki.

Created with

by

TenStep.

Powered by

PZPB.