Wyniki wyszukiwania dla zapytania „
TenStep na wrocławskiej konferencji PMI

Podczas majowej konferencji wrocławskiego PMI, której TenStep jest sponsorem – będzie można posłuchać zarówno wykładów, jak i wziąć udział w warsztatach. Szczególnie zapraszamy na wykład Tomasza Andreasika na temat światowych trendów w zarządzaniu projektami. Będzie to synteza najnowszych trendów, badańRuszył nabór na kolejną edycję A2PM

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kursem zaawansowanego zarządzania projektami TenStep uruchamia nabór na kolejną edycję. „Mimo, że zamysłem A2PM było organizowanie szkoleń w formule otwartej, ze względu na wartość zajęć dwie edycje zostały wykupione już jako zamknięte wydarzenia przezProgram Operacyjny Polska Cyfrowa – warsztaty dla Komitetu Monitorującego

TenStep przeprowadził warsztaty z zakresu zarządzania projektami dla Członków Komitetu Monitorującego projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szkolenie było finansowane ze środków tego funduszu. Dotyczyło zarówno metod skutecznego nadzoru i kontroli projektów, jak i tworzenia warunków dla sprawnejTenStep uruchamia PMPvo

22 marca ruszyliśmy z PMPvem. Pierwszym tematem była skuteczność kierownika projektu.
PMPvo jest inicjatywą, jaka od lat krążyła w TenStep. To możliwość spotkania się praktyków zarządzania projektami i nieformalnej rozmowy o tym o nas pasjonuje, trapi, ciekawi. Spotkania PMPvo odbywają sięA2PM otwarta edycja warsztatów TenStep znów dostępna!

Ruszył pierwszy po latach otwarty kurs TenStep Academy of Advanced Poject Management. To ośmiodniowy kurs dla znających podstawy zarządzania projektami. Rozwija praktyczne umiejętności związane z planowaniem i realizacją projektu. Daje możliwość zarówno rozwoju własnych kompetencji, jak i budowy sieci ciekawychTenStep o BHP

21 marca 2016 Marcin Guzik wygłosił wykład na temat roli zarządzania projektami w budowaniu kultury bezpieczeństwa w przemyśle. Prelekcja była częścią konferencji organizowanej przez Rzeczpospolitą na temat nowych trendów w zarządzaniu bezpieczeństwem. Wystąpienie M.Guzika cieszyło się uznaniem, wyrażonym przez bardzoEuropejskie konsultacje TenStep

Na przełomie lutego i marca w warszawskim biurze TenStep odbyły się kolejne europejskie konsultacje biznesowe sieci TenStep. W trakcie obrad omawiano sytuację na europejskich rynkach usług doradczych i szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami. Polski TenStep został po raz kolejny docenionyA2PM – pierwsze po latach szkolenie otwarte TenStep Polska!

W wyniku wielu zapytań od osób indywidualnych, postanowiliśmy uruchomić pierwszą edycję warsztatów otwartych Academy of Advanced Project Management. Metoda TenStep jest stosowana z powodzeniem w wielu przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie (KGHM, PGE, Microsoft, Departament Obrony USA). A2PM to:
·Warsztat planowania rozwoju HR jako business partnera w 2016 roku

Już 18 stycznia 2016, godz. 9.00-15.30, Warszawa
Partnerstwo pomiędzy HR i biznesem jest teoretycznie oczywiste. W praktyce jednak bywa z tym różnie. Jedna strona narzeka na drugą. HR mówi, że biznes kompletnie nie rozumie aspektów ludzkich, łamie reguły i podważa sensYou Can Manage

You Can Manage
Dobre praktyki zarządzania projektem

Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt

Twój plan wyglądał imponująco, ale gdy projekt się zaczął – wszystko zaczęło się sypać?
Ludzie nadal popierali przedsięwzięcie, ale na tym się kończy ich pomoc?
Po kilku miesiącach rozmów współpracownik zEffective Sponsorship

Effective Sponsorship
Jak dbać o projekty z pozycji zarządu lub dyrekcji

Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt

Im ważniejszy projekt, tym większą rolę odgrywa zarząd lub dyrekcja.
Według badań 90% projektów, które osiągnęły sukces, uzyskały go dzięki skutecznemu nadzorowi – sponsorowaniu projektu. WPMO Now!

PMO Now!
Budowanie skutecznego biura projektów

Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt

Jeśli w firmie jest ktoś, kto dba o zarządzanie projektami – technika przynosi ogromne, wymierne rezultaty. Jeśli takiego kogoś brak – zarządzanie projektami przemija, wietrzeje, jak wiele mód organizacyjnych. JeśliPartnership Workshop

Partnership Workshop
Tworzenie partnerskich relacji między zamawiającym a dostawcą

Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt

Sukces wielu projektów wdrożeniowych (np. w branży IT, w budownictwie) zależy nie tylko od kompetencji dostawcy. Jak się okazuje w praktyce – kluczowe jest przygotowanie Klienta. CzęstoHarmonogramowanie Hybrydowe

H2
Harmonogramowanie Hybrydowe

Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt

Klienci projektów, inwestorzy, zleceniodawcy zwykle pytają o datę ukończenia prac. Liczą na wiarygodność oszacowań wykonawcy. Wierzą, że podawane przez kierownika projektu daty są wysoce prawdopodobne. Straszą karami umownymi. Ale czy to rozwiązuje problem?Go With Project Schedule

Go With Project Schedule
Lekkie harmonogramowanie

Zapraszamy na krótki materiał wideo opisujący produkt

Harmonogram jest jak mapa i GPS w jednym. Jeśli ich nie masz – jesteś oczywiście w stanie pokonać dystans dzielący Cię od celu. Jednak gdy teren jest nieznany, a droga