WDROŻENIE MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Z UŻYCIEM METOD WARTOŚCI WYPRACOWANEJ (EVM)

Metoda wartości wypracowanej (Earned Value Management) to nowoczesne podejście do planowania, monitorowania i oceny stanu projektów. W wielu krajach (w tym w Kanadzie, USA, Australii) nie jest możliwe realizowanie projektów dużej skali bez zastosowania tej metody. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie pomiar postępu projektu wymyka się intuicji lub gdzie może być różnie interpretowany, w zależności od mierzącego i jego intencji. Ale nie tylko wtedy. Pozwala na ocenę efektywności działań, szacowanie realnych czasów zakończenia i budżetów projektów.

Metoda wartości wypracowanej sprawdza się w każdej branży. Jest z powodzeniem stosowana zarówno w projektach inwestycyjnych, konstrukcyjnych, budowlanych, produkcyjnych jak i wdrożeniowych, IT czy w dziedzinie zasobów ludzkich. Jest doskonałą podstawą do konstruowania warunków umownych, procedur odbiorowych, procedur zarządzania jakością, systemu raportowania i komunikacji.

Opis sytuacji
Firma postanawia ujednolicić sposób monitorowania przebiegu realizowanych projektów poprzez wdrożenie międzynarodowych rozwiązań z rodziny Earned Value Management (EVM). Wiąże się to jednak z dostosowaniem kluczowych procesów zarządzania do nowych zasad i przygotowaniem załogi do działań z nowymi rozwiązaniami.

Wdrożenie EVM realizowane jest poprzez szereg usług, m.in.:

  • LEV – gra symulacyjna „Let’s Earn Value”. Jest to lekkie i interaktywne wprowadzenie do świata EVM. Przydatne dla wszystkich jako warsztat podstawowy, wyjaśniający kluczowe zasady i pojęcia.

Osoby, które będą czynnie i w wysokim stopniu uczestniczyć w procesach zarządczych czy kontrolingowych powinny rozważyć udział w dłuższym cyklu zajęć:

  • EVM dla praktyków (2 dni)
  • Planowanie i zarządzanie zakresem i konieczne rozwiązania organizacyjne wg EVM (2 dni)
  • Harmonogramowanie i zarządzanie harmonogramem w standardzie EVM (2 dni)
  • Nadzór projektowy i kontroling w standardzie EVM (2 dni)
  • EVM dla najwyższej kadry menedżerskiej – warsztat edukacyjny (1 dzień)
  • EVM w rzeczywistym projekcie – wsparcie doradcze w realnych projektach