WDROŻENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

TenStep oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania projektami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie nasze rozwiązania są skalowalne. Dzięki temu małe i średnie firmy otrzymają narzędzia i procesy, które spełniają ich potrzeby, ale nie są przeformalizowane. Dodatkowo prowadzimy praktyczne warsztaty dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pracują przy projektach.

 

  Wdrożenie zarządzania projektami

Opis sytuacji

Kadra zarządzająca rozważa ustandaryzowanie sposobu zarządzania projektami w firmie, ujednolicenie dokumentacji projektowej (Karty Projektu, raportów) po to, by zwiększyć przewidywalność projektów i przyśpieszyć czas, w którym otrzymuje informacje o potencjalnych zagrożeniach. Pożądane jest wyrównanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami wśród pracowników.

Proponujemy następujący pakiet usług

  • Metodyka zarządzania projektami dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Warsztat dla Kierowników Projektów – zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Zarządzanie rozwojem nowoczesnego przedsiębiorstwa – warsztat dla kadry zarządzającej

Usługi dodatkowe

Nasi Klienci zwykle uzupełniali powyższy pakiet warsztatami dodatkowymi, takimi jak:

  • Warsztaty: Skuteczna komunikacja i praca w zespole
  • Konsultacje dla kierowników projektów w czasie realizacji realnych projektów
  • Zarządzanie portfelem inicjatyw i wspieranie projektów w MŚP (konsultacje)

Forma: Warsztaty i konsultacje